Mezunlarımızdan Bazılarının Bölümle İlgili Görüşleri

Ceren HIDIROĞLU

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümü 2004 yılı ilk mezunlarındanım. Mezun olduktan sonra ilk yıllar İstanbul ve İzmir’de özel eğitim merkezlerinde ve ayrıca Özel Bodrum Hastanesi’nde psikolog olarak çalıştım. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sinirbilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladım. Şu anda yine aynı bölümde doktora eğitimimi sürdürüyorum ve araştırma görevlisiyim. Şimdi olduğum noktadan geriye dönüp baktığımda kendimi bu bölümden mezun olduğum için şanslı görüyorum. Bölümümüz o yıllarda genç bir bölüm olmasına karşın kısa süre içinde kendini geliştirmiş ayrıca eğitim ve araştırma alanında belli başlı psikoloji bölümleri arasında kendine yer edinmiştir. Sadece mesleki değil sosyal ve kültürel açıdan da öğrencilerini geliştirmeyi amaçlaması, sıcak ilişkilere sahip olması, etik değerlere bağlılığı, birikimli/destekleyici/nitelikli kadrosu ile değerli bir okuldur. Sürekli öğrenmeyi, gelişmeyi ve her şeye geniş bakabilmeyi gerektiren bir alan olan psikolojiye ilk adım için doğru bir yer Uludağ Psikoloji. Orada birlikte büyüdüğüm tüm hocalarım ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.Elvan DEMİRBAĞ

2005 yılında başladığım lisans eğitimimi 2009 yılında bölüm ikinciliği ile tamamladım. 2009- 2013 yılları arasında ise Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Anabilim Dalına bağlı Klinik Psikoloji yüksek lisans programından mezun oldum. Şuan diğer klinik psikolog arkadaşımla açtığımız klinik psikolojinin temel ilke ve esaslarına bağlı çeşitli psikolojik hizmetlerin sunulduğu merkezimizde çalışmaktayım. Sonuçlar açıklanıp Uludağ Psikoloji’ye yerleştiğimi gördüğümde çok üzüldüğümü anımsıyorum. Çünkü psikoloji okumak istediğim ve akademik olarak ilerlemeye heveslendiğim tek alan olmasına rağmen, Uludağ Psikoloji bölümü henüz yeni kurulan ve gelişmekte olan bir bölümdü. İlk yıl bu yüzden çok çalışıp iyi bir ortalama ile daha köklü olduğunu düşündüğüm Ege Üniversitesine yatay geçiş yaptım. Ancak birkaç günde aslında Uludağ’da aldığım 1 yıllık eğitimle, yeni girdiğim bu ortamda ne kadar iyi bir noktada olduğumu gördüm. Aldığım tüm kıymetli derslerin dışında her bölümde olmayan Mesleki İngilizce derslerimizin bulunması da, beni tekrar Uludağ’a dönmem konusunda ikna etti. Dönüp devam ettiğim Uludağ’dan dereceyle mezun oldum ve hemen ardından yüksek lisansa kabul edildim. Şüphesiz ki bölümdeki değerleri hocalarımın disiplinli ve özverili eğitim anlayışı, alanı sevmem ve ilerlemem konusundaki en büyük sebep ve ilham kaynağıdır. Kendilerine emeklerinden dolayı gönülden teşekkür ederim.      Esra ŞAHİN      

Uludağ Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimimi 2005-2009 yılları arasında tamamladım ve sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda klinik psikoloji yüksek lisansıma başladım ve şuan tez yazma sürecindeyim. 1,5 yıllık özel eğitim merkezi deneyimimden sonra Aydın Küçük Şeyler Anaokulu’nda psikolog olarak çalışmaya başladım. Psikolojinin alt dallarında (gelişim, klinik, bilişsel, sosyal…) donanımlı hocaların olması, kararlı, tutarlı ve yol gösterici tavırlar sergilemeleri ve olaylar karşısında verdikleri tepkilerle farklı bir bakış açısı oluşturmaları bu anlamda gelişmemize katkı sağladı diye düşünüyorum. Özellikle uygulamalı olan bazı derslerin (psikolojik testler, klinik görüşme gibi) olmasının yüksek lisansa adapte olmamda ve sonrasındaki klinik deneyimlerimde bir başlangıç olması nedeniyle faydasını gördüm. Üzerimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.        Gözde KIRAL         

Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün ilk mezunlarındanım. Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji A.B.D.’da yüksek lisansımı tamamladım. Doktora eğitimime yurtdışında yine aynı alanda devam etmekteyim. Uludağ Üniversitesi Psikoloji Topluluğu’nun kurulma ve 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nin gerçekleşme sürecinde aktif rol aldım. 2004 yılında lisansımı tamamladıktan sonra, hemen her yeni mezun gibi kısa bir süre rehabilitasyon, diyaliz gibi alanlarda çalıştım. Avrupa Birliği gönüllülük projeleri kapsamında yurtdışında bir projede gönüllü olarak çalıştım. Yüksek lisans eğitimim sırasında bir devlet kadrosunda psikolog olarak görev yaptım. Her zaman, alanda edindiğim deneyimin akademik alanda edindiğim perspektife önemli bir katkısı olduğunu düşündüm. O nedenle uzun süre sahadan tamamen kopamadım. Türkiye’de akademi dışındaki çalışma olanakları yazık ki daha çok klinik psikoloji ile sınırlı, her ne kadar hemen hepimiz “psikolog” tanımını daha çok “klinik psikolog” tanımı ile karıştırarak bölüme gelsek de diğer alt bilim dallarının da çok keyifli olduğunu göreceksiniz. Biz ilk mezunlardık, elbette bölümün bu nedenle birçok eksiği vardı ve yolumuzu çizmemiz biraz zaman aldı. Buna rağmen, bu durum bölüm hocalarımızla yakın ilişkiler kurabilme ve bu ilişkilerden beslenme avantajı da sağladı. Üzerimde emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim.         Sinem Gül ŞAHİN         

Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans eğitimimi ilk yıl ingilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 2002-2007 yılları arasında tamamladım. Mezun olduktan birkaç ay sonra İstanbul Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansıma başladım.Bu süreçte özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 1,5 yıl çalıştıktan sonra özel bir okulun rehberlik biriminde psikolog olarak görev alıp ailelere ve çocuklara danışmanlık hizmeti verdim. Yüksek lisansımı bitirdikten sonra Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak çalışmaya başladım. Buna paralel olarak görsel ve yazılı medyada yer alıp televizyon programlarında ve dergilerde alanımla ilgili bilgileri daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştım. 2012 yılında kendime ait olan bir Psikolojik Danışmanlık Merkezi kurdum. Şu anda hem hastanede hem kendi yerimde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bunları yazarken ancak anlayabiliyor insan yılların ne kadar çabuk geçtiğini. Yoksa bana sorsalar hala en taze en güzel anılarım üniversite yıllarına ait. Sanki sadece bir iki yıl geçmiş gibi. Böyle hissetmemde ve lisans yıllarımın bu kadar keyif verici olmasında tabiki bölümümün büyük bir payı var. Hocalarımızın bizimle olan samimi diyalogları, her merakımızı çekinmeden sorabildiğimiz bir akademik ortam sunmaları, benim zamanımda yeni denilebilecek bir bölüm olmasına rağmen her türlü imkanı bize sunmaya çalışmaları psikoloji bilimiyle uğraşan insanların nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiğiyle ilgili kitaplarda yer almayan bir dersti. Bölümümün Erasmus programı ile İtalya'ya yolladığı ilk öğrenci grubu içinde yer alıp bölümüm için de bir ilk olan bu deneyimi hocalarımla paylaşmak hayatımda unutulmayacak 6 aylık bir dönemi yaşamamı sağlamıştır. Sadece akademik açıdan değil aynı zamanda hayat deneyimi olarak da benim için önemli bir yere sahiptir. Bursa E-Tipi Cezaevi'nde yürüttüğüm ergenlerde öfke ve damgalanma psikolojisi ile ilgili tez çalışmam ve bana çok önemli bilgiler katmış olan psikolog Yılmaz Gürkan eşliğinde yaptığım stajlar, bölümümüzün hem uygulama alanında hem akademik çalışmalarda öğrenci talep ettiği sürece imkan yaratmaya hevesli bir kadrodan oluştuğunu göstermektedir. Burada adını anıp paylaşımlarımı aktarmak istediğim ama bunu yaparsam yazımın daha birkaç sayfa uzayacağı çok kıymetli hocalarıma bana mesleki ve insani açıdan kattıkları bütün değerler için teşekkür ederim.       Derya KARAKOYUNLU         

2004-2009 lisans eğitimi sürecimde yarım dönem Erasmus programı ile İtalya' da bulundum. İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesinde yetişkin ve çocuk psikiyatri, klinik ve polikliniklerinde staj yaptım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde göreve başladım. Bura da Ailelerin uyum süreçlerine destek vermek, özel eğitim raporuna sahip çocukların sosyal ve toplumsal yaşamlarında gerekli becerileri kazanmalarında, davranış problemlerini gidermelerinde yardımcı olmak görevlerimdi. Bu süre içinde Yalova üniversitesi İnsan Kaynakları ve çalışma İlişkileri alanında yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansım bittiğinde Aile Danışmanlığı eğitimi ve bu alanda kullanabileceğim test ve ölçeklerin eğitimini aldım. Amacım lisans dönemim sürecinde ki bilgilerimle mesleğimin farklı alanlarını entegre edebilmek ve çalışma alanımı belirleyebilmekti. Şuan çocuklarla ve aileleriyle çalışmaya devam ediyor bir yandan da insan kaynakları süreçlerinin de yer aldığı bir danışmanlık şirketin de çalışmakta ve firmaların çalışanlarının kişisel gelişim eğitimleri ile motivasyon toplarını yürütmekteyim. Mesleğimi tüm kısıtlılıklara, sınırlandırmalara ve zorluklarına rağmen çok seviyorum...         Mediha ÖMÜR        

Uludağ Üniversitesi’nin 2007 yılı mezunlarından biriyim. Mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans programına kaydoldum. Burada yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yine aynı bölümde doktora eğitimime devam ettim. Halen doktora tezimi yazmaktayım. Aynı zamanda Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Lisans eğitimim boyunca hem Bursa’da hem de Uludağ Üniversitesi’nde güzel zamanlar geçirdim, değerli arkadaşlar edindim. Bursa’nın doğal ve kültürel güzellikleri ile Uludağ Üniversitesi’nin kulüp faaliyetleri her zaman hatırlayacağım anılar arasına girdi. Erasmus Programı ile gittiğim Torino Üniversitesi deneyimi ise bana önemli bir kültürel bakış açısı kazandırdı. Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünde aldığım eğitimin ne kadar nitelikli olduğunu yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca daha iyi anladım.Tüm hocalarıma Psikolojiyi özellikle Sosyal Psikolojiyi sevdirdikleri, bu alanda kazandırdıkları için minnettarım. Akademik birikimime katkıda bulunan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum.        Gökhan GÖNÜL         

Uludağ Üniversitesi psikoloji bölümü 2010 mezunuyum. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde, genel olarak insan zihninin doğası ile ilgili disiplinler arası eğitim veren (psikoloji, felsefe, bilgisayar bilimleri, dilbilim, nörobilim) Bilişsel Bilimler Bölümü’nde lisansüstü eğitimimi gerçekleştirmekteyim. Ayrıca aynı bölümde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na bağlı olarak araştırma görevliliği yapmaktayım. Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün verdiği eğitimden önce, çok daha önemli olduğunu düşündüğüm başka bir yönüne değinmek istiyorum. Dört sene boyunca gördüğüm ve bana öğretilen en önemli şeyler eşitlikçi olmak, başkalarına zarar vermeyen fikirlere saygı duymak, kendi fikrini karşıdakine saygı duyarak ifade edebilmek ve üretken olmayı pekiştirmek vardı. Zaman zaman yaşanan farklı alt alanlarda öğretim elemanı sıkıntısına rağmen lisans eğitimi için önemli olan teorik bilgi bize en iyi şekilde verilmeye çalışıldı. İyi bir teorik altyapı aldığımı lisansüstü eğitimimi gerçekleştirmeye başladıktan sonra daha iyi anladım. Şu an deneysel ve bilişsel psikoloji ile bağlantılı olarak çalıştığım alanlardaki bilgi birikimim için Uludağ Üniv. Psikoloji Bölümü’ne çok şey borçluyum. Bulunduğum durumun gerçekleşmesinde deneysel ve bilişsel psikoloji alanlarında ders veren hocalarımın üstün gayretleri yanında, bizleri her zaman çalışmak istediğimiz alana yönlendirmeye çalışan ve psikolojinin bir bütün olduğu gerçeğini her fırsatta yineleyen diğer hocalarıma da çok şey borçluyum. Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün gelişime açık ve dinamik bir bölüm olduğunu gerek bölümün işleyişinden, gerekse derslerin ve/veya ders programının içeriğinin psikolojideki gelişmelere göre yenilenmesinden hala anlayabiliyorum. Bunun yanında şu an Uludağ Psikoloji bölümünde eğitim görenlerin toplumsal gerçekliklere kayıtsız kalmadığını görebiliyorum ya da dolaylı da olsa duyabiliyorum. Bilgiye açık olmanın yanında bilgi üreten bir bölüm olduğu için hem benim eğitim gördüğüm dönemdeki hocalarıma hem de bu geleneği sürdürdükleri için daha sonra gelen hocalarıma teşekkür ederim.       Gökçin ÇAYLAR        

Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2006 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından bir yıl kadar özel bir eğitim kurumunda Okul Psikologu olarak çalıştım. 2008-2010 döneminde Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulunda sayman olarak görev aldım. 2007-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Klinik Psikoloji Yüksek Lisansımı tamamladıktan sonra aynı kurumun Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniğinde çalıştım. Şu an ise Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında “Psikolog” olarak çalışmaktayım. Yeni bir bölümün ilk öğrencilerinden sayılırım. O zamanlar bu durum bana endişe vermiş olsa da aslında ne kadar donanımlı bir kadronun üzerimizde emeği olduğunu fark etmem çok geç olmadı. Belki küçük dersliklerde küçük gruplarla ders aldık ama aile gibi olduk. Şimdi bilgi ve deneyime ihtiyaç duyduğum anda bölümdeki hocalarımı arayıp danışabilmenin ya da mesleki ve özel yaşantımdaki güzel zamanlarda hocalarımın yanımda olmasının büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hem eğitim sürecinde hem de mesleki yaşantımızda bize emek veren, bilgisini, deneyimini ve desteğini esirgemeyen; bizleri araştıran, sorgulayan, kendini geliştiren birer psikolog olarak mezun eden tüm hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.        Aslı YAYAK         

Uludağ Üniversitesindeki Psikoloji lisans eğitimimi 2002-2007 yılları arasında tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde 2009’da yüksek lisansımı bitirdim. 2009 yılından beri aynı enstitüde doktora programına devam etmekte olup tez yazma sürecindeyim. Aynı zamanda 5 senedir Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Biriminde psikolog olarak çalışmaktayım. 2002’de hazırlık sınıfıyla üniversitedeki ilk yılıma başladım. Açıkçası en başta şehir ve üniversiteye karşı negatif sayılabilecek bir yaklaşım içindeydim ve çok da mutlu olmamıştım burayı kazandığımı öğrenince. Ancak bölüme başlayıp da zamanla hocaları ve okulu, şehri tanıdıkça bu önyargılı fikirlerim değişmeye başladı. Gerek lisans eğitimi süresince psikolojinin farklı alt alanlarıyla ilgili almış olduğum çeşitli dersler, gerekse bölüm hocalarımın psikoloji bilimine ve biz öğrencilere olan yaklaşımları sayesinde, analitik düşünmeyi, sürekli yeni bir şeyler üretmeyi ve hep biraz daha ileriye gitmeyi hedefleyen biri olarak mezun oldum. Bölümümle öyle güzel bir gönül bağı kurdum ki, şu anki tez izleme komitemde bölümden bir hocamla beraber çalışıyoruz; bu bağ sayesinde halen zaman zaman bölüme gelerek eski günleri yad etme fırsatı buluyorum. Gerek bana sağladığı altyapı ve donanım, gerekse burada edindiğim dostluklar, bana ne kadar doğru bir tercih yaptığımı gösteriyor. Emeği geçen tüm hocalarıma yürekten sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.           Duygu NOYAN        

 Bölümün aldığı ilk öğrencilerden biriyim. Şu an Çocuk Mahkemesinde “Psikolog” olarak çalışmaktayım Bu bölüm, psikolojinin ne olup ne olmadığını, sosyal bir bilimi öğrenmenin bazen o kadar da kolay olmadığını, sadece merak etmenin yetmediğini bunu sistemli bir şekilde ifade etmenin gerekliliğini öğretti bize. Daha gerçekçi bir meslek tanımına ve daha bilimsel bir bakış açısına sahip olduk mezun olduğumuzda. Ben okula başladığımda kafamdaki “Psikolog” tanımı çok sınırlıydı. Aldığım dersler vizyonumu çok geliştirdi. Meslek hayatımda varmak için halen uğraştığım, etik değerlere bağlı, sınırlarını bilen, kendini sürekli geliştirmeye çalışan, bilimselliğe önem veren bir Psikolog olma çabamın temellerini en doğru şekilde bu okulda attım. Üzerimde emeği olan herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.      Derya DİLMEÇ         

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2008 yılı mezunuyum. Şu anda “Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları İnsan Kaynakları ve Dış İlişkiler Direktörlüğü Bireysel Yönetim Departmanı” nda çalışıyorum. Eğitim-öğretim gördüğüm 8 yarıyıl süresince alanımla ilgili ağırlıklı olarak Gelişim, Sosyal, Bilişsel ve Klinik zorunlu ve seçimli psikoloji alan derslerinin yanı sıra, Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Ekonomi ve Biyoloji gibi farklı disiplinlerden de dersler de aldım. II. sınıfın ilk döneminde almış olduğum Endüstri & Örgüt Psikolojisi dersi mezun olduktan sonra çalışma alanımla ilgili karar vermemde çok etkili oldu. Ayrıca III. Sınıfta bölümümüzün öğrencilerine imkan verdiği Erasmus öğrenci değişim programıyla İtalya da Torino Üniversitesine gittim. Orada bulunmak ve psikoloji bölümünde eğitim almak bölümümle ilgili vizyonumun daha da değişmesini sağladı.       Gökhan ŞAHİN         

Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans öğrenimimi 2003 - 2007 yılları arasında tamamladıktan sonra Yüksek Lisansımı da burada “Bilişsel Psikoloji” alanında 2007 - 2011 yılları arasında yaptım. Şu an Uludağ Üniversitesinde Gençlik Danışma Merkezinde “Psikolog” olarak çalışmaktayım. Halen akademik çalışmalarıma bölümle irtibat halinde devam etmekteyim. Ayrıca Türk Psikologlar Derneği Bursa şubesinde 2012 - 2014 döneminde yönetim kurulu üyeliğim sürmektedir. Lisans mezuniyetimin ardından özel eğitim sektöründe iki yıl çalıştıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesinde de 5 ay kadar çalıştım. Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümü, benim için sadece üniversite yıllarının geçtiği bir anı olmaktan ziyade adeta bir aile gibi oldu. Bölümde yer alan hocalarımızın eğitim kalitesinden ödün vermeyen, tutarlı, kararlı olmalarının bizim yetişmemizde önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum.      Oya Karaali AKTAŞ       

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2007 - 2008 öğretim yılında mezun oldum. Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Biriminde Psikolog” olarak görev yapmakta ve ayrıca bölümde “Klinik Psikoloji” alanında yüksek lisans eğitimimi de sürdürmekteyim. İstanbul’da okumak istediğim için Uludağ üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandığımı öğrenince başlangıçta burada olmaya çok istekli değildim. Ancak bu fikrim bölüme başladığım ilk yılda değişti ve şu anda yüksek lisansımı tamamladığımda keşke doktora da yapabilsem diyorum. Çünkü akademik olarak kaliteli bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bunun yansımalarını hem iş hem de kişisel gelişimim açısından görüyorum. Bugün Bursa'da çalışırken Uludağ mezunuyum deyince son derece olumlu tepkiler alıyorum. Aynı şehirde okumak ve çalışmak kişisel gelişim açısından da iş açısından da oldukça avantajlı olabiliyor. Kısaca ben istemeyerek, gitmeyi düşünerek geldiğim bölümümde şimdi keşke doktora da yapabilsem diyecek kadar iyi ve güzel günler geçirdim. Hocalarımı tanıdım ve ne zaman istesem onlara gelebilecek olduğumu biliyorum.        Zekiya ASA         

2010-2011 öğretim yılında mezun oldum. Şu an Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa-Sırameşeler Sevgi Evleri’nde “Psikolog” olarak çalışmaktayım.Psikoloji Bölümünü isteyerek seçtim. Bölümümüzdeki hocalarımızın ve verilen derslerin bize çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Bunun yanında 1. sınıf ders programında sadece psikolojiye giriş dersinin olması, diğer derslerin alan dışından olması da bölüme alışmamı geciktirmişti. Ancak 2. sınıf ile birlikte hem bölümüme hem de üniversiteme alıştım. Psikoloji alanıyla ilgili derslerin artması, bazı derslerde yaptığımız uygulama ve ödevler işin içine girmemizi sağladığını düşünüyorum. 3. ve 4. sınıf ise bölümün en çok sevdiğim dönemleriydi. Yaptığımız tüm uygulama ve ödevlerin çalışma alanlarımız açısından katkı sağladığını düşünüyorum.         Pelin ŞİMŞEK         

Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2006 yılında mezun oldum. 2001-2006 yılları arası üniversitemizin Psikoloji bölümünü okuyan şanslı öğrencilerdenim diye düşünüyorum. Bölümün 2. Mezunları olmakla birlikte hazırlık okuyan ilk mezunlarıydık. Lisans eğitimim sırasında mümkün olduğunca öğrenci kongrelerine katıldım. Bursa Cezaevinde, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji bölümü Nöropsikoloji laboratuvarında ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde gönüllü olarak stajlar yaptım. Mezuniyetimin ardından bir taraftan çeşitli alanlarda eğitimlerime devam ettim ve bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalıştım. Sonra Yurtkur’a bağlı olarak Bolu Abant Yurdunda çalışmaya başladım. Şu anda ise yine aynı kuruma bağlı olarak İstanbul Florya Beşyol Yurdunda çalışmaya devam ediyorum. Bu kurumda üniversite öğrencileriyle bireysel görüşmeler yapıyorum. Bugün bana nerden mezun olduğumu sorduklarında gururla Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümü diyebiliyor ve kesinlikle bölümümü tavsiye edebiliyorum.Yüksek lisans yapma hedefim halen devam ediyor. Bir yandan da eğitimler almaya devam etmeyi planlıyorum; çünkü Psikoloji kesinlikle sürekli kendini geliştirmeyi gerektiren bir alan. Sanırım bu yüzden çok seviyorum.      Elvan ÖZEL      

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2007-2008 öğretim yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından bir süre özel eğitim alanında çalıştıktan sonra bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandım. Şu an ise Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Biriminde “Psikolog” olarak çalışmaktayım. Uludağ Üniversitesi mezunu olmak öncelikle bana gurur veriyor. Mezun olduğum günlerde bölümde uygulama yapabileceğimiz bir laboratuvarımız ya da staj konusunda çeşitlilik çok yoktu. Ancak şimdi takip edebildiğim kadarı ile bu konularda önemli gelişmeler söz konusu. Uludağ mezunu olup Bursa'da çalışıyor olmak, belki garip bir örnek ama, evli olup annenize yakın oturmak gibi bir duygu. Biz bu mesleğin içeriğini sizlerden öğrendik ve aynı şehirde olmak; başımız sıkışsa sanki hemen sizden yardım isteyebilecekmişiz, eksik bilgilerimizi size sorup öğrenebilecekmişiz gibi güven veriyor. Bizlere gösterdikleri emeklerden ötürü tüm hocalarıma teşekkür ediyorum.        Elvan Zeynep KESİCİ-KAYA         

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünün 2004 - 2005 yılı ilk mezun öğrencilerindenim. Mezuniyetimin ardından bir sene kadar özel bir rehabilitasyon merkezinde çalıştım. Sonra Özel bir okulun rehberlik servisinde Okul Psikoloğu olarak çalıştıktan sonra oradan ayrılarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde 4 yıl kadar Psikolog olarak görev yaptım. Halen bir rehabilitasyon merkezinde ve özel bir muayenehanede çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bölümün ilk senesi olması nedeniyle endişelerim yok değildi. Ama geçirdiğim 4 yılın sonunda bu endişelerimin boşa çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hocalarımız bizlerle tek tek ilgilendi, endişelerimizi dinledi ve bizleri rahatlattı. Varlıklarını her konuda hissettik. Yapılan birçok araştırmaya katılmamızı sağlayarak deneyim elde etmemizi sağladılar. Yetersizliklerimiz de oldu tabiî ki.. Küçük bir kadrosu vardı ama bizleri donanımlı yetiştirebilmek, sorumluluk sahibi yapabilmek için çok çalışan bir kadroydu. Verdikleri bilgi ve ilgi için çok teşekkür ederim. Mezuniyetimin 8. yılını tamamladım. Kendimi eksik hissettiğim alanları okul sonrası eğitimlere katılarak tamamladım… Şimdi sağlam adımlarla meslekte yer alıyorum.         Özlem YURDAKUL         

Bölümümüzle ilgili olarak okurken çok eleştirsek de özellikle alana çıktıktan sonra kaliteli olduğu kadar bilgiye ve uygulamaya da yönelik bir eğitim aldığımızı farkettim. Verilen eğitim anlamında kesinlikle çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyor ve bölümümüzde yeni açılan bazı derslerle de hala bunun güncel tutulduğuna inanıyorum. Sadece yaşanılan sıkıntılar ve sorunların bizim aldığımız eğitimle kafamıza işleyen ideal psikolog ile varolan ya da algılanan psikolog arasındaki derin farktan kaynaklandığını düşünüyorum. Vermiş olduğunuz eğitimden, bizi çalışmaya ve sorgulamaya iten tutumları için tüm hocalarıma çok teşekkürler.


 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [22.961]