Güz Dönemi Tez Savunması ve Yeterlik Sınavları

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda gerçekleştirilecek yüksek lisans ve doktora tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 29. maddesi gereğince tez sınavları "öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda" gerçekleştirilmektedir. Tez savunması veya yeterlik sınavına girmek isteyen ve bu koşullara uyan katılımcılar tablodaki Google Meet bağlantısı üzerinden sınav saatinde sınava katılabilirler.

 

Öğrenci Sınav  Tarih ve Saat Google Meet bağlantısı
Mine İmren Doktora Tez Savunması (Çoklu medya görevlerinin bilişsel kontrol yetisi üzerine etkisi) 11.2.2021 13:00 https://meet.google.com/gnf-cxyt-amp
Emre Erol                     Yüksek Lisans Tez Savunması (Duygusal Değerliğin ve Cinsiyetin Bellek Yanılgısı Üzerindeki Etkisi)  15.2.2021 13:30 

https://meet.google.com/gzv-eujk-iiu                                       

Firooz Raoofy

Yüksek Lisans Tez Savunması (Afganistan Toplumunda Modern Giyimli Kadınlara Yönelik Önyargının Kalıpyargı İçeriği Modeli, Sistemi Meşrulaştırma ve Sosyal Temas Kuramları Temelinde İncelenmesi)

19.2.2021 13:00 https://meet.google.com/gbj-udqu-qbj
Kenan Alparslan Doktora Tez Savunması (Tasavvuf ve Dehşet Yönetimi: Tasavvufî Yaşantının Bireylerin Ölümlülüğünün Hatırlatılmasına Yönelik Tepkileri Üzerindeki Etkileri)

22.2.2021 13:30

https://meet.google.com/bsh-gbwh-xei?hs=224
Ceyda Taşçıoğlu Doktora yeterlik sınavı 23.2.2021 15:30 https://meet.google.com/zbv-hbgu-mfh
Hümeyra Dervişoğlu Akpınar Doktora yeterlik sınavı 23.2.2021 14:30 https://meet.google.com/nmo-tmzx-eau 
Funda Turhan Doktora Tez Savunması (Benlik Kaynakları Tükenmesi Olgusunu Gruplar Arası Bağlama Yerleştirmek: Grupla Özdeşleşme ve Sosyal Baskınlık Yöneliminin Etkilerinin Minimal Grup Paradigması Kapsamında İncelenmesi) 24.2.2021 13.30 meet.google.com/vby-mnqi-vrb

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [03-Şub-2021 12:24]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [24-Şub-2021 10:36]

Duyuru Görüntüleme : [1.440]