2021 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

Akça F. and Demir S. (2021). “Investigation of the Relationship between Pre Service Teachers xx Cognitive Involvement  AcademicMotivation and Chronotypes Using the Structural Equation Model,” International Journal of Curriculum and Instruction, vol. 13, no. 1, pp. 383–399, Jan.

Arpaci, I., Karatas, K., Kiran, F., Kusci, I., & Topcu, A. (2021). Mediating role of positivity in the relationship between state anxiety and problematic social media use during the COVID-19 pandemic. Death Studies, 1-11.

Belen, H. (2021). Fear of COVID-19 and mental health: The role of mindfulness in during times of crisis. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-12.

Belen, H. (2021). Investigating the Association between Hope and Emotional Intelligence on University Students. Kastamonu Eğitim Dergisi.

Belen, H. (2021).The Impact of Mindfulness and Assertiveness on Well-being: A Structural Equation Modeling Analysis. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi11(60), 147-160.

Çalışkan, B., & Duran, N. O. (2021). Investigation of School Kindness and Student Covitality Among Syrian Refugee Students, Turkish Internally Displaced Students and Natives at Turkish Primary Schools: The Case of Bursa. Sakarya University Journal of Education11(1), 51-66.

Duru, H., Söner, O., & Sinan, F. N. (2021). The predictors of career decision-making difficulties among high school students: Career decision self-efficacy and personal traits-Turkey case. Educational Sciences: Theory & Practice21(1), 33-42.

Duru, H. & Gültekin, F. (2021). COVID-19 salgını sürecinde bireylerin psikolojik sağlamlıkları: Stresle başa çıkma tarzları ve ontolojik iyi oluş. Turkish Studies - Social, 16(3), 1011-1029. https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies.49900

Oğuz-Duran, N. & Kuşci, İ. (2021). Motivasyon. İçinde, K. Karataş (Ed.) Eğitim ve 21. yüzyıl becerileri. Nobel Akademik Yayıncılık

Özgunay, S. E., Akca, F., Karasu, D., Eminoglu, S., & Gamlı, M. (2021).Coronavirüs (COVID-19) Pandemi Sürecinde, Anestezistlerin Yaşadıkları Korku Düzeyleri ve Profilaksi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. JARSS29(1), 25-31.

Özkan, M. (2021). Öğretmen Adaylarının Kariyer Geleceği Algıları, Duygusal Zekâları Ve Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (1) , 44-83 . DOI: 10.19171/uefad.805314

Söner, O., & Gültekin, F. (2021). COVID-19 Salgınında Ergenlerin Umut, Psikolojik Sağlamlık ve Kişilik Özellikleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi17(2), 329-349.

Söner, O., & Duru, H. (2021). An Investigation into the Articles Published in Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal Between 1990-2019 in Terms of Various Factors.Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 

Yıldız, M., & Eldeleklıoglu, J. (2021). The Relationship between Decision-Making and Intolerance to Uncertainty, Cognitive Flexibility and Happiness. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (91).

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [08-Oca-2020 13:54]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [16-Nis-2024 09:18]

İçerik Görüntüleme : [3.618]