SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Dersler nasıl işleniyor?

Dersler yüz yüze ya da çevrim içi olarak işlenebilmektedir. Dersin içeriğine, teorik ya da uygulamalı ders oluşuna göre derslerin işlenişinde farklılık olmaktadır. Derslerde, ders sorumlusunun konu anlatımı, sınıf içi tartışma, uygulama, rol oynama, grup çalışmaları vb. gibi yöntemler kullanılabilmektedir.

 1. Sınavlar nasıl olacak? -Genel Bilgi-

Sınavların biçimi ders sorumlusu tarafından belirlenmektedir. Eğer sınav çevrimiçi yapılacaksa UKEY sistemi üzerinden verilen soruları belli süre zarfında cevaplayarak gerçekleşiyor. Test veya klasik olması da ders sorumlusu tarafından belirlenmekte.  

Uygulama dersleri hariç tüm derslerde bir ara sınav bir de yıl sonu sınavı yapılmaktadır. Bu sınavların ağırlıkları genelde ara sınav %40 yıl sonu sınavı %60 şeklindedir. Fakat dersin öğretim üyesi ek ödevler vererek bu ağırlıkları değiştirebilir. Bu sınavların yazılı/ test ya da ödev şeklinde olup olmayacağı da yine ders sorumlusuna bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 1. Devamsızlık durumu nasıl oluyor?

Teorik dersler için %70, uygulama dersleri için %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 14 haftalık bir yarıyıl için teorik derslerde 4 hafta devamsızlığa (beşinci de kalınmakta), uygulama derslerinde 3 haftaya karşılık gelmektedir. Tüm derslerden yoklama alınır ve devam zorunluluğu bulunur.

 1. Staj imkanlarımız neler?

Diğer fakültelerdeki staj imkanları denen durum eğitim fakültesi için geçerli değildir. Öncelikle staj yapma kavramımız yok. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı için  Okullarda RPD Uygulamaları I ve II dersleri kapsamında milli eğitime bağlı okullara gidilerek orada bulunan psikolojik danışmanlarla birlikte çalışılmaktadır. Her ne kadar farklı alanlarda iş imkanı bulunsa da staj yapma konusunda milli eğitim ile sınırlıyız. “Yazın RAM’da ya da başka kurumda staj yapmak istiyorum, dönem içi stajıma saydırmak istiyorum” diyen öğrencilere yazın fakültenin staj planlaması yapmadığı bu nedenle resmi olarak bunun mümkün olmadığını bildiriyoruz. Öğrenciler isterlerse iş deneyimi edinmek adına gayri-resmi olarak yazın farklı kurumlarda görev alabilirler. Özetle söz konusu dersler harici zorunlu stajları bulunmamaktadır.

 1. Yaz okulu hakkında bilgi.

En az 10 kişinin dekanlığa dilekçe yoluyla talep etmesi ve ders sorumlularının da yaz okulunda dersin açılmasını kabul etmesi sonucu yaz okulunda dersler açılır. Her istenen ders kesinlikle açılacaktır diye bir zorunluluk yoktur. Güz ve bahar döneminde dersler 14 hafta sürer, yaz okulunda ise 6 ya da 7 hafta sürer. Yaz okulunda dersler haftada iki ya da üç kez işlenir. Yani güz ve bahar döneminde haftada üç saat olan ders yaz okulunda altı ya da dokuz saat şeklinde düzenlenir.  Ders saati, içerik, sınavlar vb. diğer her şey güz ve bahar dönemindeki gibidir. Yaz okulu ücretlidir. Ders başına belli bir miktar ödenir.

Öğrencilerimiz gerek üniversitemizdeki gerek başka üniversitelerde açılan yaz okullarından ders alabilirler. Başka üniversitelerden yaz okulu almak için üniversitemizdeki yaz okulunda istedikleri dersin açılmaması ve bölüme yazdıkları yaz okulu dilekçesinin onaylanması gerekmektedir. Yaz okulu için yazdıkları dilekçede yer almayan dersi aldıklarında bu dersi bölüm saymamakta boşuna almış olmaktadırlar. O yüzden bölüme yazılan yaz okulu dilekçelerinin ciddiye alınması kendi yararlarınadır.

Kendi üniversitemizde almak istedikleri eğitim dersleri bölüm dersleriyle çakıştığında başka bölümlerde bu eğitim dersleri açılmışsa onlarla alabilirler.

 1. Online derslere katılmadığımız takdir de sonradan izleme imkânımız var mı?

Ders sorumluları çevrimiçi derslerini kayıt altına almaktadır. Teknik açıdan böyle bir imkan mevcuttur ancak dersin paylaşılmasına ilişkin seçim dersin sorumlusuna aittir.

 1. Çift anadal ve yandal hakkında genel bilgi?

Bölümümüzde çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin kendi bölümlerinde başarı olarak  ilk %10’a girmesi, ilan edilen kriterleri taşıması gerekir. Son yıllarda sadece okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim, sınıf öğretmenliği ve psikoloji bölümü öğrencileri RPD’de çift anadal yapma imkanına sahiptir. Öğrenciler kendi bölümlerinde aldıkları aynı dersler de sayılacak şekilde çift anadal yaptıkları bölüm hangi bölüm ise onun alan dersleri ile toplamda 240 akts’lik ders almak mecburiyetindedir. Muaf oldukları derslerin haricinde ortalama 140 akts almaları gerekir ve bunun tamamından öğrenci mükellef olur. 4 sene sonunda mezun olamazsa bir sene daha hak verilir tamamlaması için. Ders çakışması durumlarında çift anadal yaptığı bölümde ikinci öğretim varsa oradan ders alabilir. Hangi bölümde okursa okusun çift anadal başvuruları 3. ve 5. yarıyılın başında yapılabilir. Yani 2. ve 3. sınıftan önce veya sonra çift anadal başvurusu yapılamaz. O yüzden yapmak isteyenler kontenjanları web sitesinden takip etmelidirler.

Yandal yapmak isteyen herkes istediği bölümde yandal yapabilir, kontenjan kısıtı haricinde kısıtlama yoktur. Alınacak dersler ve akts web sitelerinde, programlarda ilan edilir. Bölümlerdeki sorumlu hocalar bu konuda yardımcı olacaktır.

RPD anabilim dalında öğrenciler genellikle iş imkânı açısından özel eğitim ve okul öncesi bölümlerine çift ana dal yapmayı tercih etmektedirler. Birinci ve dördüncü sınıf hariç çift ana dal veya yan dal başvurusu yapılabilir. Başvuran öğrencilerden not ortalaması en yüksek olanlar alım kontenjanına göre kabul edilir. Çift ana dal programı başarılı bir şekilde bitirildiğinde hem kendi bölümünün hem de diğer bölümün diplomasına sahip olunur. Yan dal programında çift ana dala nazaran ikinci ana bilim dalından daha az ders alınır. Başarıyla tamamlandığında ilgili bölümün sertifikasına sahip olunur. Bu sertifika özel ya da resmi kurumlarda kullanılabilmektedir.

Gerek çift gerek yan dal programında hem anabilim dalında hem de ikinci anadalında ders notu ortalamasının belli bir seviyede olması gerekir. Eğer sınır not ortalamasının altına düşülürse ilk seferde öğrenciye uyarı verilir. İkinci seferde ikinci ana bilim dalından atılır. Çift ana dalda kendi anabilim dalından mezun olduktan sonra öğrencilere ikinci bilim dalından mezun olmaları için bir yıl ek süre verilir.

 1. Lisans sonrası imkânlar (Lisansüstü eğitim, iş olanakları vs.) nelerdir?

Genelde eğitim kurumlarında çalışma imkânı bulunur. Ayrıca rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda, Adalet Bakanlığı’nda ve Gençlik ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda vb psikolojik danışman olarak çalışabilecekleri gibi, yüksek lisans sonrası uzmanlaştıkları alana göre eğitim danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, psikolojik danışmanlık yapabilirler. Bazı eğitimlerden geçerek özel şirketlerin insan kaynaklarında görev alan arkadaşlarımız da vardır, buna yönelik endüstriyel psikoloji eğitimi gerekir. Özellikle belirtmekte fayda var, psikolojik danışmanlık ve rehberlik anabilim dalı psikolog yetiştirmez.

 1. Hangi seçmeli dersleri alacağım?

Lisans eğitimi boyunca alınması gereken dersler ve seçmeli dersleri bilgipaketi.uludag.edu.tr/Programlar/Detay/42?AyID=28 adresinden incelemek mümkündür.

 1. Online derse giremiyorum. Neden?

UKEY’e girmek için kullandığınız mail adresinizin uludag ya da gmail uzantılı olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve sorunun çözümü için Bilgi İşlem Dairesi ile bağlantı kurulabilir.

 1. Burs imkanları var mı?

Üniversite tercihlerinde ilk beş seçenek içerisinde eğitim fakültesinin bir bölümü yer aldığında milli eğitim bursu ile ödüllendirilir. Ayrıca bazı özel okullar okuldaki başarılı öğrencilere burs vermektedir. Yapılan anlaşmalar eğitim fakültesi duyurularında yer alır.

 1. Derslik ve bina imkanları nasıl?

Fakültenin öğrenci sayısı en fazla olan bölümlerinden biri olduğumuz için bazı derslerde öğrenci sayısı 100-120 kişiyi bulmaktadır. Dersler genel olarak B blokta işlenir ve büyük sınıf sayısı az olduğu için derslikler diğer bölümlerle paylaşımlı kullanılır. Genelde seçmeli dersler üçüncü sınıfta yoğun olduğu için öğrenci sayısı daha az olabilmekte, öğrenci sayıları 40 a kadar düşebilmektedir. Uygulamalı olan dersleri için hareket edebilen sandalyelerin olduğu sınıflar, ders anlatımının yoğun olduğu dersler için sabit oturma düzenindeki sınıflar kullanılır. Bireyle psikolojik danışma uygulamaları için A blokta psikolojik danışma odası bulunmaktadır. Randevu sistemi ile bu odanın kullanılması mümkündür.

 1. Kampüs içi sosyal faaliyetler imkanları neler?

Üniversitenin tanıtım filmlerinde söz konusu imkanlarla ilgili bilgilere rastlayabilirsiniz. https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h7UeOfeEUAps1fKtc5-DBYSwBUV9ZfU.

https://uludag.edu.tr/saglikkultur

Genelde bütün sosyal faaliyetler kulüpler aracılığı ile oluyor (https://topluluk-etkinlik.uludag.edu.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2F ). Kampüs içinde  sosyal faaliyetler olarak, kafeler, onların içindeki bilardo, langırt gibi oyunların oynanabiliyor, ayrıca kampüsün içinde bulunan spor yapılacak alanlarda yapılan faaliyetler mevcuttur.

 1. Kurum içi ve Kurum dışı burs imkanları neler?

TEV ve üniversitenin öğrencilere sağladığı yemek bursları var.  Onun yanında üniversitenin kendi öğrenci yurtları,  hayırseverler tarafından yaptırılan bunlar aracılığı ile verilen burslar mevcut.  Örneğin https://onedio.com/haber/2020-2021-ogrenim-yilinda-universite-ogrencileri-icin-burs-veren-kurumlar-ve-gerekli-sartlar-914374

 1. Uzaktan eğitimde ücretsiz tablet, internet hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlar?

Belediyeler dönemsel olarak  veya bazı STK’lar illerde bu konuda yardımcı olabiliyorlar. Örnekolarak; https://www.internethaber.com/tablet-basvurusu-ucretsiz-tablet-alma-bursa-basvuru-formu-2134780h.htmhttps://www.bursa.bel.tr/haber/uzaktan-egitime-sinirsiz-destek-29323  Ayrıca Görükle ve şehrin bazı bölgelerinde millet kıraathanelerinde ücretsiz kütüphane, ders çalışma ve İnternet hizmetleri sunulmakta.

 1. Erasmus-Farabi gibi programlar hakkında bilgi?

https://uludag.edu.tr/erasmus

https://uludag.edu.tr/farabi

Farabi Değişim Programının temel ortaklarından biri olan Bursa Uludağ Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yürütülen değişim programına 2009 yılında üye olmuştur. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından bu yana diğer yükseköğretim kurumlarından yaklaşık 1000'in üzerinde öğrenci, Farabi Değişim Programı aracılığıyla üniversitemize gelmiştir. Son yılların verilerine göre Bursa Uludağ Üniversitesi, "gelen öğrenci" sayısı bakımından Türkiye'nin ilk beş büyük üniversitesi içinde bulunmaktadır

https://uludag.edu.tr/mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler.

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [24-Mar-2021 08:51]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Oca-2023 11:50]

Duyuru Görüntüleme : [2.864]