2023-2024 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Mazeret Sınavı Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Mazeret Sınav Hakkı

MADDE 30 – (1) Ara sınavlara katılamayan öğrencilere ilgili kurul tarafından mazeret sınav hakkı verilebilir.

(2) Öğrencinin, tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelediği sağlık sorunu veya Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek üzere ilgili kurul kararı ile görevlendirilmesi ya da yakalama, gözaltı, tutuklama gibi adlî bir işleme muhatap olması veya ev, iş yahut trafik kazasına uğraması ya da bir yakınının vefatı veya öngörülemeyen ağır sağlık sorunu gibi haklı ve geçerli diğer bir nedenle ara sınava katılamamış olması, mazeret olarak kabul edilebilir.

(3) İkinci fıkrada sayılan nedenlerden dolayı ara sınava giremeyen öğrencilerin mazeretin bitim tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde kayıtlı oldukları birime mazeretini ispata elverişli belgelerle birlikte yazılı olarak başvurması gerekir.

(4) Bu maddeye göre mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler için her yarıyılın/yılın en geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır. İlan edilen mazeret sınavı tarihinde de mazereti olduğunu beyan eden öğrenciye başka bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) Sınav programdaki çakışmalar haklı ve geçerli neden kabul edilir. Çakışma nedeniyle mazeret sınavı yapılacak olması halinde sınav tarihleri ilgili birim/bölüm tarafından duyurulur.

(6) Beşinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

 

Yukarıda belirtilen BUU önlisans ve lisans yönetmeliği gereği Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Mazeret başvuruları ilgili mazeret formu doldurularak 24.11.2023 tarihinden itibaren Dekanlık Evrak Kayıt Bürosuna yapılacaktır. Daha önceki tarihlerde tarafımıza teslim edilen başvurular tarafımızca Evrak Kayıt Bürosuna teslim edilecektir. (e-posta olarak gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.) 

Mazeret Sınavı Talep Formu

Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [27-Kas-2023 08:23]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-Kas-2023 22:06]

Duyuru Görüntüleme : [614]