Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Komisyonlar

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYON DAĞILIMI

Ders Programı Komisyonu (Lisans + Yüksek Lisans + Doktora)
Dr.Öğr.Üyesi Zeliha KAMIŞ KOCABIÇAK
Dr.Öğr.Üyesi Erol SOLMAZ
Araş.Gör. Emre İsa ALBAK
Araş.Gör. Harun GÜÇLÜ

Görev Tanımı: Lisans, yüksek lisans ve doktora ders programlarının hazırlanması.

Sınav Programı Komisyonu
Prof.Dr. Ali Rıza YILDIZ
Doç.Dr. Murat YAZICI
Araş.Gör. Ferdi PİR
Araş.Gör. Gönenç DURAN

Görev Tanımı: Ara Sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı programlarının ve gözetmen listelerinin hazırlanması,
af, mazeret, ek ve yedi yılsonu sınav programlarının ve gözetmen listelerinin hazırlanması, yüksek lisans ve
doktora sınav programlarının ve gözetmen listelerinin hazırlanması.

Staj Komisyonu
Prof.Dr. Ferruh ÖZTÜRK
Doç.Dr. Rukiye ERTAN
Araş.Gör. Emre BULUT
Araş.Gör. Merve TEKİN

Görev Tanımı: Staj işlemleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, staj defterlerinin toplanması ve
değerlendirilmesi, yaz, dönem-arası, dönem-içi stajları ile ilgili işlemler, staj muafiyetleri.

İntibak Komisyonu (Yatay Geçiş + Dikey Geçiş)
Doç.Dr. Hande GÜLER ÖZGÜL
Dr.Öğr. Üyesi Erol SOLMAZ
Araş.Gör. Merve TEKİN
Araş.Gör. Fırat IŞIKLI

Görev Tanımı: Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin intibakları, Çift Anadal – Yan Dal eğitimi için ders
programlarının, kontenjanların ve öğrencilerin belirlenmesi, programa dahil olan öğrencilerin kayıtlarının
yapılması ve ders takibinin izlenmesi.

Çift Anadal – Yan Dal Komisyonu
Doç.Dr. Hande GÜLER ÖZGÜL
Dr.Öğr.Üyesi Erol SOLMAZ
Araş.Gör. Emre BULUT
Araş.Gör. Harun GÜÇLÜ

Görev Tanımı: Çift Anadal, Yan Dal programlarına kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve ders takibinin
yapılması.

Mezuniyet Komisyonu
Doç.Dr. Rukiye ERTAN
Doç.Dr. Hande GÜLER ÖZGÜL
Dr.Öğr.Üyesi Zeliha KAMIŞ KOCABIÇAK
Araş.Gör. Harun GÜÇLÜ
Araş.Gör. Gönenç DURAN

Görev Tanımı: Mezun olma durumundaki öğrencilerin tespiti, transkriptlerinin incelenmesi, ek sınav hakkı
kontrollerinin yapılması.

Erasmus Komisyonu
Doç.Dr. Gökhan SEVİLGEN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIZ
Araş.Gör. Ferdi PİR
Araş.Gör. Gönenç DURAN

Görev Tanımı: Erasmus ile gelen/giden öğrencilerin kabulünün ve ders takiplerinin yapılması.

Farabi Mevlana Programı Komisyonu
Dr.Öğr. Üyesi Barış ERKUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIZ
Araş.Gör. Ferdi PİR
Araş.Gör. Gönenç DURAN

Görev Tanımı: Farabi ile gelen/giden öğrencilerin kabulünün ve ders takiplerinin yapılması.

Seminer Düzenleme Komisyonu
Doç.Dr. Murat YAZICI
Doç.Dr. Rukiye ERTAN
Araş.Gör. Merve TEKİN
Araş.Gör. Fırat IŞIKLI

Görev Tanımı: Bahar yarıyılı “Seminer” dersi için dışarıdan araştırmacıların seminer vermek üzere Bölümümüze
davet edilmesi ve gerekli organizasyonların yapılması. Gerektiğinde öğrencilerin üniversite genelinde
düzenlenen seminer programlarına katılımının sağlanması.

WEB Sayfası Komisyonu
Prof.Dr. Ali SÜRMEN
Prof.Dr. M. İhsan KARAMANGİL
Araş.Gör. Harun GÜÇLÜ
Araş.Gör. Ferdi PİR

Görev Tanımı: Bölüm faaliyetlerinin web sayfasında yer almasının sağlanması, bölümle ilgili diğer duyuruların
yapılması ve web sayfasının düzenlenmesi.

Bilgi İşlem Komisyonu
Prof.Dr. Ali Rıza YILDIZ
Doç.Dr. GÖKHAN SEVİLGEN
Dr.Öğr.Üyesi Barış ERKUŞ
Araş.Gör. Ferdi PİR
Araş.Gör. Emre İsa ALBAK

Görev Tanımı: Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarlara ilgili programların yüklü olmasının her dönem başında
sağlanması/kontrolü.

Laboratuvar Komisyonu
Doç.Dr. Murat YAZICI
Doç.Dr. Gökhan SEVİLGEN
Araş.Gör. Emre İsa ALBAK
Araş.Gör. Emre BULUT

Görev Tanımı: Deney programlarının hazırlanması ve programın dönem başlamadan 1 ay önce bölüm
başkanlığına sunulması, öğrenci gruplarının belirlenmesi, laboratuvar sınav evraklarının hazırlanması, sınav
sonuçları ve deney raporu sonuçlarının ilgili öğretim elemanlarından toplanması ve ilan edilmesi, fabrikalarda
yapılacak deneylerin organize edilmesi.

Ayrıca tüm öğretim elemanları kendi deneylerinin düzenli bir şekilde yapılmasından sorumludurlar.

Bölüm Tanıtım Komisyonu
Prof.Dr. Ali SÜRMEN
Prof.Dr. Ferruh ÖZTÜRK
Araş.Gör. Emre İsa ALBAK
Araş.Gör. Fırat IŞIKLI

Görev Tanımı: Bölümü tanıtıcı faaliyetlere katılma.

Formula SAE Komisyonu
Tüm öğretim elemanları

Görev Tanımı: Formula SAE aracının tasarım, imalat ve diğer aşamalarında öğrencilere teknik destek verilmesi

UKEY Aksiyon Girişleri
Prof.Dr. M.İhsan KARAMANGİL
Araş.Gör. Emre BULUT
Araş.Gör. Merve TEKİN

Görev Tanımı: Bölüm hedefleri doğrultusunda gerçekleşen faaliyetlerin UKEY portalına girilmesi.

Bologna Kurulu
Doç.Dr. Rukiye ERTAN
Araş.Gör. Harun GÜÇLÜ
Araş.Gör. Gönenç DURAN

Görev Tanımı: Bologna sayfasındaki ders içeriklerinin ders planına uygunluğunun kontrol edilmesi, eksik
derslerin sisteme girişlerinin sağlanması, içerikteki hatalı bilgilerin öğretim üyelerince düzeltilmesi için gerekli
uyarıların yapılması.

İlmi Hüviyet Sınav Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Barış Erkuş
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIZ
Araş.Gör. Fırat IŞIKLI
Araş.Gör. Merve TEKİN

Görev Tanımı: İlmi hüviyet sınavlarının organize edilmesi

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜM BAŞKANLIĞI
04.07.2018

 

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA Telefon : 0224 294 26 00