Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Akademik Personel

Yönetim
 
Bölüm Başkanı:  Prof. Dr. Ferruh Öztürk
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Gökhan Sevilgen
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Erol Solmaz
Bölüm Sekreteri: Günay Aksakal Pöhrenkçi

 


Profesörler
 

 
Prof. Dr. Abdil Kuş
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 23 44
E-posta:   abdilkus@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları:

Bilgisayarlı Mekanik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi, Bilgisayar Destekli İmalat Sistemleri, Üretim Yöntemleri, Polimer Esaslı Kompozit Malzemeler, Tersine Mühendislik Sistemleri ve Prototip Üretimi, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik.


 
Prof. Dr. Ali Sürmen
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 1965
E-posta:   surmen@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:    
Çalışma Alanları: İçten Yanmalı Motorlar, Motor Tasarımı, Alternatif Güç Sistemleri, Taşıt Kaynaklı Kirleticiler ve Kontrolü, Yakıtlar, Yanma ve Yakıcılar

 
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 275 52 49
E-posta:   aliriza@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:  http://aliriza.home.uludag.edu.tr/
Çalışma Alanları:

Otomobil Parçalarının Statik, Dinamik, Yorulma, Çarpışma Analizleri ,Kompozit Malzemeler ve Otomotiv Sektörüne Uygulamalar, Taşıt ve Yolcu Güvenliği, Otomobil Parçalarının Şekil Optimizasyonu, Topoloji Optimizasyonu, Topografya Optimizasyonu, Optimizasyon Algoritmaları, Taguchi Metodu, Meta-Modelleme, Cevap Yüzey Yaklaşımı, Radyal Temelli Fonksiyonlar


   
Prof. Dr. Ferruh Öztürk (Bölüm Başkanı)
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 1963
E-posta:   ferruh@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Otomotiv Mühendisliği, Taşıt Tasarımı, Taşıt Tekniği, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yapay Zeka, Optimizasyon, Sezgisel Optimizasyon Yöntemleri

 
Prof. Dr. M. İhsan Karamangil
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 1978
E-posta:   ihsan@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: İçten Yanmalı Motorlar, Yakıtlar ve Yanma, Taşıt Kaynaklı Kirleticiler ve Kontrolü, Taşıtlarda Alternatif Yakıt Uygulamaları, Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar, Taşıt Alt Sistemleri ve Teknolojileri

 
Prof. Dr. Murat Yazıcı
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 2630
E-posta:   myazici@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Teorik ve Deneysel Mekanik, Nano-Mikro-Makro Kompozitlerin Tasarımı, Üretim Yöntemi Geliştirilmesi, Test ve Analizleri, Kırılma Mekaniği, Yorulma, Temas Mekaniği, Impact ve Şok Dinamiği,Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Uygulamaları, Sandviç Yapılar ve Köpükler, Balistik-Şok-Ses-Titreşim ve Darbe Sönümleyici ve Koruyucu Yapılar, Araç ve Yaya Güvenliği, Piezosensorler-Aktüatörler, Taşıt Dinamiği, CAD/CAE, Yapışma Deneysel Karakterizasyonu ve Analizi, Sac ve Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Tasarımı ve Simulasyonu, Tersine Mühendislik, Eklemeli Üretim Yöntemleri, Araç Hafifleştirme, Veri Toplama ve Sinyal İşleme, Dijital Görüntü İşleme, Makine, Aparat ve Mekanizma Tasarımı, Elastisite ve Plastisite

Doçentler
 

 
Doç. Dr. Gökhan Sevilgen(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 2648
E-posta:   gsevilgen@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Hesaplamalı Akışkanlar  Dinamiği (HAD), Isı Transferi, Taşıt İklimlendirme Sistemleri ve Isıl konfor

 
Doç. Dr. Hande Güler Özgül
Taşıt Transport Sistemleri Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 1944
E-posta:   handeguler@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Malzemelerin Mekanik Davranışı, Deneysel Mekanik, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Statik ve Dinamik Analizler, Sac Şekillendirme Simülasyonları, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz, Kaynaklı Bağlantılar

 
Doç. Dr. Rukiye Ertan
Taşıt Transport Sistemleri Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 0653
E-posta:   rukiye@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Geleneksel ve İleri İmalat Teknolojileri, Metal Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Mekanik Testler, Mikroyapı Analizleri, Taşıt Fren Sistemleri ve Malzemeleri, Triboloji

Doktor Öğretim Üyeleri
 

 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIZ
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 1968
E-posta:   ahmetyildiz@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları:  Taşıt Dinamği ve Kontrolü, Güç Aktarma Sistemlerinin Dinamiği ve Kontrolü, Mekanizma Tekniği ve Makine Teorisi, Mekanik Titreşimler, Dinamik Sistemlerinin Modellenmesi ile MATLAB/Simulink, Adams ve Labview Uygulamaları, CVT Vites Geçiş Dinamiği ve Kontrolü, Taşıtlarda Kullanılan Mekanizmaların Analizi ve Sentezi     

Dr. Öğr. Üyesi Barış Erkuş
T
aşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 1996
E-posta:   berkus@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   www20.uludag.edu.tr/~berkus

http://berkus.home.uludag.edu.tr/

Çalışma Alanları: Otomotiv Elektroniği, Gömülü Sistemler, Modelleme ve Simülasyon,

 
Dr. Öğr. Üyesi Erol Solmaz(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 1985
E-posta:   esolmaz@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Taşıt Tasarımı, Güç Aktarma Organları, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Makine Elemanları, Makine Tasarımı, Sayısal Analiz, Bilgisayar Programlama, Metodik Konstrüksiyon

 
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Kamış Kocabıçak 
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 1992
E-posta:   zkamis@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Elektromekanik Sistemler, Mekatronik, Sistem Dinamiği ve Kontrolü, Taşıt Dinamiği, Akışkan Güç Sistemleri

Araştırma Görevlileri
 

 
Arş. Gör. Emre Bulut
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 2000
E-posta:   ebulut@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Direkt Püskürtmeli Benzinli Motorlarda Karışım Oluşumu Analizleri, Silindir İçi Akış ve Püskürtme Analizleri

 
Arş. Gör. Emre Dereli
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 20 57
E-posta:   emredereli@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Güç ve Enerji Depolama Sistemleri

 
Arş. Gör. Emre İsa Albak
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 2627
E-posta:   emrealbak@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Sonlu Elemanlar Yöntemi, Taşıt Tasarımı, Taşıt Dinamiği, Optimizasyon

 
Arş. Gör. Fırat Işıklı
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 275 52 58
E-posta:   firatisikli@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Yakıt Pilleri, İçten Yanmalı Motorlar

 
Arş. Gör. Hakkı Özer
Taşıt Transport Sistemleri Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 2628
E-posta:   hakkiozer@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Kompozit Malzemeler ve Üretim Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CAD/CAE), Uygulamalı Mekanik 

 
Arş. Gör. Harun Güçlü
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 2015
E-posta:   harunguclu@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:  ResearchGatehttps://www.youtube.com/c/HarunGuclu16
Çalışma Alanları: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CAD/CAE), Yaya Güvenliği, Piezoelektrik, Piezo-Sensörler, Makro-Mikro-Nano Kompozitler, Kompozit Malzeme Üretim Teknolojileri, Mekatronik, Mekanik

 
Arş. Gör. İ.Kürşad Türkoğlu
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 0645
E-posta:   kursad@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Kompozit Malzemeler ve Üretim Yöntemleri, Katı Cisimler Mekaniği, Sonlu Elemanlar Analizi (FEA), Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Yolcu ve Yaya Güvenliği, Uygulamalı Mekanik, Statik ve Dinamik Malzeme Karakterizasyonu, Çarpışma Mekaniği, Hasar Analizi

 
Arş. Gör. Merve Tekin
Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 275 52 59
E-posta:   mervetekin@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Yakıt Pilleri, Titanyum Gr2

 
Arş. Gör. Muhammed Dönmez
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü
   
Telefon:   +90 (224) 275 52 79
E-posta:   muhammeddonmez@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), Elektrikli ve Hibrit Araçlar

YÖK 100/2000 Doktora Programı
 

 
Arş. Gör. Çağatay Özada
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294
E-posta:   cozada@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Kompozit ve polimer malzemeler, polimerik kompozitler, polimer nanokompozitler, malzeme karakterizasyonu, nanoteknoloji

 
Arş.Gör. Gönenç Duran
Taşıt Tasarımı Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 
E-posta:   gonencduran@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Optimizasyon, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Rüzgâr Enerjisi, Taşıt Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (CAD/CAE), Biyoyakıtlar, Mikroalgler, Automotive Marketing, Ergonomi, Toplam Kalite Yönetimi, Üretim Yönetimi, TRIZ metodolojisi.

 
Arş. Gör. Merve Ünal
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294
E-posta:   merveunal@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Polimerik Kompozitler, Polimer Sentezi, Polimer Karaterizasyonu, Polimerik Hidrojeller/Biyobozunur Polimer

TÜBİTAK 2244 Doktora Programı
 

 
Arş. Gör. Serhat Osmanoğlu
Taşıt Dinamiği ve Kontrolü Anabilimdalı
   
Telefon:   +90 (224) 294 0645
E-posta:   serhatosmanoglu@uludag.edu.tr
Kişisel Bilgiler:  Kişisel Bilgiler
URL:   
Çalışma Alanları: Katı cisimler mekaniği, kompozit malzemeler, sandviç ve hibrit yapılar, kompozit yapısal tasarım ve sonlu elemanlarla modelleme

 

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA Telefon : 0224 294 26 00