Yeni Corona Virüs (COVID-19) Küresel Salgın Nedeniyle Bahar Yarıyılı Eğitim Planlaması
 Yeni Corona Virüs (COVID-19) Küresel Salgın Nedeniyle Bahar Yarıyılı Eğitim Planlaması

Yeni Corona Virüs (COVID-19) Küresel Salgın Nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Planlaması

03.02.2021 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait eğitim planlamasına ilişkin aşağıdaki kararları almıştır.  Alınan kararlar sadece 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı ile sınırlıdır.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz birimlerinde eğitimin; yarıyıl başlangıcından 31 Mart 2021 tarihine kadar, aşağıda ayrıntıları verilen bazı birimlerde uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile online (çevrimiçi), bazı birimlerde ise hibrid (karma)  seyreltilmiş küçük gruplar halinde yüz yüze, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların seyreltilmiş küçük gruplar halinde kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze,

Pandemi koşullarının elvermesi durumunda; 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren yarıyıl sonuna kadar tüm birimlerde yine sosyal mesafe kuralları dahilinde hibrid (karma) eğitime geçilerek öğrencilerden tüm dersler için alınacak tercih sonuçlarına göre yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitimi tercih etmeyen öğrencilerin ise senkron  online (çevrimiçi), tamamen uygulamaya dayalı aşağıda belirtilen birimlerdeki sınıflarda öğrenim görecek öğrencilerin Bahar yarıyılı süresince yüz yüze seyreltilmiş küçük gruplar halinde olacak şekilde planlanmasına karar verilmiştir.

 

1.  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretim, yarıyıl başlangıcından 31 Mart 2021 tarihine kadar

a)  Lisansüstü eğitim (yüksek lisans/doktora) tüm enstitülerde eğitim hibrid (karma),

b)  Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Veteriner, Ziraat, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar, Fen-Edebiyat (Fen Bölümleri) ve Eğitim (Güzel Sanatlar Bölümü) Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarında eğitim hibrid (karma),

c)  Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Hukuk, İnegöl İşletme, Fen-Edebiyat (Sosyal Bölümleri) ile Eğitim (Güzel Sanatlar Bölümü dışındaki bölümler) Fakültelerinde eğitim online (çevrimiçi),

ç)  Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim online (çevrimiçi),

d) Teknik Bilimler, İnegöl, Karacabey, Sağlık hizmetleri, Harmancık Meslek Yüksekokullarında eğitim hibrid (karma) diğer meslek yüksekokullarında ise online (çevrimiçi) olarak eğitim yapılacaktır.

 

2.  Tıp (4.,5. Ve 6.sınıflar), Diş Hekimliği, Veteriner (5.sınıf), Sağlık Bilimleri (4.sınıf) Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda  (2.sınıf) uygulamaya dayalı eğitim tüm yarıyıl boyunca yüz yüze seyreltilmiş küçük gruplar birimlerin Yönetim Kurulları tarafından planlanarak duyurulacaktır.

3. 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren yarıyıl sonuna kadar pandemi koşullarının elvermesi durumunda, sosyal mesafe kuralları dahilinde tüm birimlerde hibrid (karma) eğitime geçilerek sınıf kapasitesinin en fazla % 20 si kadar öğrenci ile yüz yüze eğitim yapılacak, diğer öğrenciler ise online (çevrimiçi) olarak eğitime devam edeceklerdir.

4.  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtları esnasında öğrencilerden tüm dersler için 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren yarıyıl sonuna kadar yüz yüze eğitim almak isteyip istemedikleri ile ilgili tercihleri alınacaktır.

5. Hibrid (karma) uygulamada yüz yüze eğitim alacak öğrencilerin dışındaki öğrenciler senkron olarak derslerini ders saatinde takip edeceklerdir. Dersler bulut sistemine yüklenerek asenkron olarak ta izlenebilecektir.

6. Tüm sınavlar online yapılacak, bireysel vb dersler ise yüz yüze yapılabilecektir.

7.  Hibrid (karma) olarak eğitim-öğretim yapacak birimlerimizde sınıf kapasitesinin % 20 sinden az veya çok fazla öğrenci tercihi olması halinde düzenleme Enstitü/Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokul yönetimleri tarafından yapılacak ve ayrıntılı bir şekilde kendi web sayfaları üzerinden duyurulacaktır.

8. Yüz yüze (hibrid) eğitim yapılacak olan sınıflarda diz üstü veya masa üstü bilgisayar (kameralı, mikrofon, internet bağlantısı), gerekli alanlarda grafik tablet kullanılabilecektir.

9. Öğrenci toplulukları her türlü toplantı, seminer vb çalışmalarını online (çevrimiçi) yapabilecektir

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [16-Şub-2021]

Haber Görüntüleme : [12.737]