2023-Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri

1) KAYIT İŞLEMİ

2023-Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adayların kayıtları 30 Kasım 2023 - 08 Aralık 2023 tarihleri arasında kayıt hakkı kazanılan Fakülte öğrenci işleri bürolarına şahsen başvuru yapılarak sağlanacaktır.

 

2) KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

3) DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları sonrasında (İkinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders seçim işlemi yapacaklardır.) ders seçim işlemleri için Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri ve Merkezi Otomasyon Birimi ile ilgili işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

 

4) KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ

İkinci Öğretim (İ.Ö.) Programlarına kayıt hakkı kazanan adayların Fakülte öğrenci işleri bürolarından öğrenci numaralarını öğrenerek;

20 Ocak – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini anlaşmalı banka Halk Bankası aracılığıyla kredi kartı/ATM veya şubelerine yatırmaları;

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemeleri sonrasında Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri arasında ders seçim işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

5) MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

- Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi görecek olan veya Yönergenin 9. maddesinden yararlanan öğrenciler hariç, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen on (10) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için Yönergede belirtilen belgelerle birlikte dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu öğrenciler, sonraki yarıyıl/yıllarda  yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekte bulunamazlar. 

Zorunlu yabancı hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıklarında yapacaklardır. Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı hazırlık sınıfı ile ilgili yeterlik veya muafiyet sınavına giren ve 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler sınav sonuçları resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için başvurmaları gerekir.

- Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi görecek öğrenciler ise hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıklarında eğitim-öğretim başlamadan onbeş (15) iş günü önce muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Muafiyet ve İntibak Formu için TIKLAYINIZ.

 

6) İZİNLİ AYRILMA/KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince mazeretlerinden dolayı izinli ayrılmak isteyen öğrenciler kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurması zorunludur.

İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili birim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yarıyıl, öğrenim süreleri sekiz yarıyılı aşan lisans programları için toplam üç yarıyıl süre ile izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.

İzinli Ayrılma (Kayıt Dondurma) Talep Formu için TIKLAYINIZ.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti Tutarları için TIKLAYINIZ.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [04-Ara-2023 10:36]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [04-Ara-2023 10:53]

Duyuru Görüntüleme : [568]