2023-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

1) E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

2023-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylar; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 13-16 Ekim 2023 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

E-devlet şifresi ile kimlik doğrulamasını tamamlayan öğrenciler, e-devlet kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/ web sayfasında “e-hizmetler” bölümünde “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden gerçekleştireceklerdir. Öğrencilerin karşısına e-devlet kayıt işleminin başarıyla gerçekleştiğine dair uyarı bildirimi çıkacaktır. Uyarı bildirimi alan öğrencilerin üniversiteye kayıtları yapılmış anlamı taşımaktadır.

E-devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini kimlik kartı/nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden kayıtlardan önce temin etmeleri önerilir.

Öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını kayıt işlemlerinin tamamlanması sonrasında kayıt oldukları Fakülte Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

E-devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerin kayıtları, Üniversitemiz tarafından iki (2) iş günü içerisinde kesin kayda dönüştürülmektedir. Öğrenciler kesin kayıt durumlarını Öğrenci Otomasyon Sistemi(NOKTA)/UNİSİS Öğrenci Otomasyonu üzerinden sorgulayabileceklerdir.

 

2) E-DEVLET ÜZERİNDEN  ELEKTRONİK KAYIT HAKKI OLMADIĞI İÇİN ZORUNLU OLARAK ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRACAK ADAY ÖĞRENCİLER!

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak e-devlet üzerinden elektronik kayıt hakkı olmayan (Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerle sınırlı olmak üzere) öğrenci adaylarının, 13 Ekim 2023 – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında (Cumartesi-Pazar hariç) DGS ile kayıt hakkı kazanılan Fakülte Öğrenci İşleri Bürolarına şahsen veya noterden vekâlet verecekleri kişiler aracılığı ile başvuru yapılması durumunda kayıtları yapılacaktır.

Geçici kayıtları yapılan  adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları birimin Öğrenci İşleri Bürolarına ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır.

29 Aralık 2023  tarihine kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

Geçici kayıtlarını 13 Ekim – 19 Ekim 2023  tarihleri arasında yaptırmayan adayların da kayıtları yapılmayacaktır.

3) E-DEVLETTEN KAYIT YAPAMADIĞI İÇİN ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

4) YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar.

Sınavlar; 14 Ekim 2023 

Bu adaylar, sınava katılmak için sınav yeri ve saatini öğrenme amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasını ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bölümleriyle İlgili Detaylı Bilgi için TIKLAYINIZ.

 

5) İZİNLİ AYRILMA/KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince mazeretlerinden dolayı izinli ayrılmak isteyen öğrencilerin, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, izinli sayılmak isteyen öğrencinin ilan edilen akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden en az 10 iş günü öncesinde kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurması zorunludur.

İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili birim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yarıyıl, öğrenim süreleri sekiz yarıyılı aşan lisans programları için toplam üç yarıyıl süre ile izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.

İzinli Ayrılma (Kayıt Dondurma) Talep Formu için TIKLAYINIZ.

 

6) DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrenciler ders seçim işlemlerini Merkezi Otomasyon Birimi/Fakülte Öğrenci İşleri büroları aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. İkinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders seçim işlemi yapacaklardır.

 

7) KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ

İkinci Öğretim (İ.Ö.) Programlarına kayıt hakkı kazanan adayların 13 Ekim – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında öğrenci numaralarını Fakültelerinden öğrenerek, öğrenim ücretlerini anlaşmalı banka Halk Bankası aracılığıyla kredi kartı/ATM veya şubelerine yatırmaları gerekmektedir.

 

8) MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

- Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi görecek olan veya Uludağ Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesinin 9. maddesinden yararlanan öğrenciler hariç, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen on (10) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için Yönergede belirtilen belgelerle birlikte dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu öğrenciler, sonraki yarıyıl/yıllarda  yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerine yönelik istekte bulunamazlar. 

Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı ile ilgili yeterlik veya muafiyet sınavına giren ve 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler sınav sonuçları resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için başvurmaları gerekir.

- Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi görecek öğrenciler ise hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıklarında eğitim-öğretim başlamadan onbeş (15) iş günü önce muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Muafiyet ve İntibak Formu için TIKLAYINIZ.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti Tutarları için TIKLAYINIZ.

 

GEREKLİ EVRAKLAR:

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [10-Eki-2023 07:24]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [20-Eki-2023 13:01]

Duyuru Görüntüleme : [1.442]