İnşaat Mühendisliği Bölümü Tezleri
Tez Adı
Analytical investigation of reinforced concrete beams strengthened by carbon fiber reinforced polymer
Karbon elyaf takviyeli polimer ile güçlendililmiş betonarme kirişlerin analitik incelemesi
Metallerde sıcaklık tabanlı gevrek-sünek geçiş kırılmasının modellenmesi için sürekli ortamlar hasar mekaniği ile bütünleşik gözenekli plastisite teorisi üzerine yaklaşımlar
Coupled continuum damage mechanics and porous plasticity approaches for modeling temperature driven ductile to brittle transition fracture in metals
Lif kullanımının kendiliğinden yerleşen beton (kyb) karışımlarının özelliklerine etkisi
Effect of utilization of fiber on the properties of self consolidating concrete
Makro sentetik polipropilen lif kullanımının beton karışımlarının taze ve sertleşmiş hal özelliklerine etkisi
Effect of macro synthetic polypropylene fiber utilization on some fresh and hardened properties of concrete mixtures
Çimento ve polipropilen lif kullanarak killi zeminlerin iyileştirilmesi
Improvement of clayed soil using cement and polypropylene fi̇ber
Çelik lifli kendiliğinden yerleşen beton ile üretilen kirişlerin eğilme ve kesme davranışlarının incelenmesi
Investigation of flexural and shear behavior of beams constructed using self compacting steel fiber reinforced concrete
Numune şekli ve boyutunun lif ve lif içermeyen beton karışımlarının dayanımına etkisi

Effect of shape and size of concrete specimen on strenght of concrete mixture in the absence and presence of fiber

 

Not: Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilen malzeme esaslı tezler

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [03-Mar-2022 10:39]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Mar-2022 19:18]

İçerik Görüntüleme : [91]