Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Özgeçmiş Formu / CV

- Kişisel Bilgiler / Personal Information
Ad-Soyad :
Öğr.Gör.Dr.Neşe ÖZMEN
Ünvan :
Öğretim Görevlisi Doktor
Mail :
nozmen@uludag.edu.tr
Telefon :
61554
Göreve Başlama Tarihi :
1999-02-22
Uzmanlık Alanları :
Gıda Mühendisliği, Gıda Bilimi, Gıda Mikrobiyolojisi, Laboratuvar Teknikleri, Meyve Sebze İşleme
- Öğrenim Durumu / Education
Derece
Okul / Üniversite
Mezuniyet Yılı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi be Teknolojisi Bölümü
1995
Y. Lisans
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
1999
Doktora
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
2004
- Verdiği Dersler / Lessons
LABORATUAR TEKNİKLERİ I
SÜT KİMYASI 
GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I ve II
LABORATUVAR TEKNİĞİ I ve II
GIDA KİMYASI 
MEYVE ve SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I ve II
GIDA ANALİZLERİ
AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ 
SÜT MİKROBİYOLOJİSİ
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ
 
- İdari Görevler / Administrative Positions
GÖREV GÖREV YERİ YIL
MÜDÜR YARDIMCISI M.K.PAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-...
Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme program Başkanı U.Ü.Musatafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu 2004-2009
Gıda Teknolojisi Program Başkanlığı U.Ü.Musatafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu 2007-
Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanlığı Yardımcısı U.Ü.Musatafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu 2012-
     
- İş Deneyimi / Work Experience

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER  :

1) Araştırmacı: Kuşçu H, Turhan A, Demir AO, Özmen N, Aydınol P. Salçalık Biberin (CapsicumannumCv. Kapija) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Sulama Suyu ve Azot Düzeylerinin Etkisi. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Başlama: 2013, Bitiş:2016.

YAYINLARI:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Öz M., Karasu A., Çakmak İ., Göksoy A.T. and Özmen N., Effect of Honeybees Pollination on Seed Setting, Yield and Quality Characteristics of Rapeseed (Brassica napus oleifera). Indıan journal of agrıcultural scıence. 78: 680-683 (2008)

A2.Öz M., Karasu A., Çakmak İ., Göksoy A.T. and Özmen N., Protein, Oil and Fatty Acid Contents of Hybrids and Their Parents of Sunflower (Helianthus annuus L.). ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY  .21: 3099-3106. (2009)

A3.Gürbüz, O., Göçmen D., Özmen N. And F. Dağdelen, Effects Of Yeast, Fermentation Time, And Preservation Methods On Tarhana, Preparative Biochem and Biotech. 40: 263-275 (2010) (SCI).

 

A4. Turhan A, Özmen N., Şerbeci S.M., Şeniz V.,  Effects of grafting on different rootstocks on tomato fruit yield and quality. Horticurtural Science (Parague). 38: 142-149. (2011)

A5. Turhan A.,Ozmen N., Kuscu H., Serbeci M.S. andV.Seniz. Influence of rootstocks on yieldandfruitcharacteristicsandquality of watermelon. Horticulture, Environment, andBiotechnology. 53(4): 336-341, AĞUSTOS 2012 (SCI-Exp).

A6. Turhan A.,Kuscu H., Ozmen N., Aşık B., Serbeci M., Seniz V. Alleviation of deleteriouseffects of salt stressbyapplications of supplementarypotassium-calcium on spinach. ActaAgriculturaeScandinavicaSection B - SoilandPlantScience.63(2): 184-192, ŞUBAT 2013 (SCI).

A7. Turhan A.,Kuscu H., Ozmen N., Serbeci M.S., Demir A.O. Effect of differentconcentrations of dilutedseawater on yieldandquality of lettuce. ChileanJournal of AgrıculturalResearch. 74: 111-116, MART 2014 (SCI-Exp).

A8. Turhan A.,Kuşçu H., Özmen N., Demir A.O. Farklı Tuzluluk Düzeylerinin Sarımsakta (Alliumsativum L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi - Journal of AgriculturalSciences.20(3): 280-287, NİSAN 2014(SCI-Exp).

A9. Kuscu H., Turhan A., Ozmen N., Aydinol P., Demir A.O. Optimizing Levels of WaterandNitrogenAppliedthroughDripIrrigationforYield, Quality, andWater Productivity of ProcessingTomato (LycopersiconesculentumMill.). Horticulture, Environment, andBiotechnology.55(2): 103-114, NİSAN 2014(SCI-Exp).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Gürbüz, O., Göçmen D., Özmen N. And F. Dağdelen Effects of Different Applications  on Tarhana Quality. 6th International Congress “Flour-Bread’11” & 8th Croatian Congress of CerealTechnologists “Brašno–Kruh’11”. Opatija/CROATIA 2011

B2. A.Turhan, H.Kuscu, N.Ozmen, P.Aydınol, V.Şeniz, A.O.Demir, International Symposium on BiotechnologyandOtherOmics in VegetableSciences konferansı dahilinde , "AbstractBook", bildiri kitapçığındaki "Effects of SoilWaterDeficit at DifferentGrowthStages on YieldandQuality of ProcessingTomato", 43-43 pp.,Antalya, Türkiye, Nisan-Mayıs, 2012

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Özmen N.,Alkın E. Balın antimikrobiyel özellikleri ve insan sağlığı üzerine etkileri, Uludağ Arıcılık dergisi. 4: 155-160 (2006)

D2.Turhan   A.,Kuşçu   H., Özmen   N.,Demir A.O. The relationships between salinity levels of water used for irrıgation wıth yield and quality parameters in red pepper (Capsicum annum cv. Kapija). OMÜ - Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 29(3): 186-193 (2014).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. N.Özmen, İ.Şahin, VI. Süt ve Süt ürünleri Sempozyumu, bildiri kitapçığında, “Beyaz peynirde Bozulma Etkeni Mayalar”, Tekirdağ, Mayıs, 2000

E2.M.Öz, A.Karasu, A.T.Göksoy , N. Özmen, İ.Çakmak , The effects of honeybee pollination on canola with and without bottom pollen trap hives in cages’. Europan Conferance of Apidology. 2nd EurBee Conference, Prague. Prague, Chezek Republic. 98-99, 2006.

E3. Turhan A, Ozmen N, Serbeci MS, Seniz V. Domateslerde anaç kulanımının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkileri. 9. Sebze Tarımı Sempozyumu. 12–14 Eylül 2012, Konya.

 

E4. P.Aydınol, N.Özmen, H.Kuşçu, A.Turhan, Türkiye 11.Gıda Kongresi konferansı dahilinde , "Türkiye 11.Gıda Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Sanayi Tipi Domateste Sulama Zamanlamasının Meyve Suyu Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi", 179-179 pp.,Hatay, Ekim, 2012

E5.H.Kuşçu, A.Turhan, A.O.Demir, N.Özmen, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu konferansı dahilinde, "12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu", bildiri kitapçığındaki "Sulamanın salçalık domates meyvelerinde suda çözünür kuru madde üzerine etkisi", 2-2 pp.,Tekirdağ, Türkiye, Mayıs, 2014.

E6. Turhan A.,Kuşçu H., Özmen N., 10. Sebze Tarımı Sempozyumu dahilinde, “Farklıtuzluluk düzeylerindeki sulama sularının pırasada verim ve bazı kalite parametrelerine etkisi” Tekirdağ, 2014.

G. Diğer yayınlar :

G2.    Web of Science veri tabanındaki atıflar

    

    A4 nolu yayına        9 atıf

    A1 nolu yayına        5 atıf

    A6 nolu yayına         3 atıf

    A3 nolu yayına         3 atıf

    A5 nolu yayına         2 atıf

    

    TOPLAM         22 atıf

 
Bursa Caddesi Cumhuriyet Bulvarı No : 184/1 Etibank Sosyal Tesisleri Karşısı Mustafakemalpaşa / Bursa