Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Özgeçmiş Formu / CV

- Kişisel Bilgiler / Personal Information
Ad-Soyad :
Doç.Dr.Ahmet TURHAN
Ünvan :
Doçent Doktor
Mail :
turhan@uludag.edu.tr
Telefon :
61556
Göreve Başlama Tarihi :
1995-01-13
Uzmanlık Alanları :
U.Ü.Fen.Bil.Ens.Bit.Bes.Top.Ver.
- Öğrenim Durumu / Education
Derece
Okul / Üniversite
Mezuniyet Yılı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
14.09.1989
Y. Lisans
U.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
1992
Doktora
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
03.08.2007
- Verdiği Dersler / Lessons

Bahçe Bitkileri 

Organik Bitki Besleme İlkeleri 

Organik Seracılık

Toprak Bilgisi 

Sebze Bitkileri Tohum Üretim Teknikleri

Meslek Etiği 

İş Yeri Eğitimi 

Temel Matematik I 

Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği 

Gübreleme 

Toprak Koruma

Organik Meyvecilik 

Organik Sebzecilik 

Organik Bağcılık 

Meslek Etiği 

Organik Bitki Besleme İlkeleri 

Organik Seracılık 

Meyve Sebze Ürünleri Teknolojisi 

- İdari Görevler / Administrative Positions

İdari Görevler

Tohumculuk Program Başkanı, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Uludağ Üniversitesi. 2000–2010.

Tohumculuk Programı Danışmanlığı, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Uludağ Üniversitesi, 2002-

Bahçe Tarımı Program Başkanı. Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Uludağ Üniversitesi. 2010-2012

Teknik Programlar Bölüm Başkan Yardımcısı. Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Uludağ Üniversitesi. 

2008-2011.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Programlar Bölüm Başkan Yardımcısı.  Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, 

Uludağ Üniversitesi. 2012-

Bahçe Düzenleme komisyonu üyeliği, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Uludağ Üniversitesi. 2009-

 

 

- İş Deneyimi / Work Experience

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

1) H. Kuşçu, A. Turhan, A.O. Demir, N. Özmen, P. Aydınol ʺSalçalık Biberin (Capsicum annum Cv. 

Kapija) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Sulama Suyu ve Azot Düzeylerinin Etkisiʺ U.Ü. 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Başlama: 2013, Bitiş: Devam ediyor.

 

 

YAYINLARI:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1. H. Kuşcu, B. Çetin, and A. Turhan, ʺYield, and economic return of drip-irrigated vegetable 

production in Turkeyʺ New Zelland Journal of Crop and Horticultural Science, ʺ37ʺ 51–59 pp., 2009 

A.2. A. Turhan, V. Seniz, and H. Kuşçu, ʺGenotypic variation in the response of tomato to salinityʺ 

African Journal and Biotechnology, ʺ8(6) ʺ 1062–1068 pp., 2009

A.3. A. Turhan and V. Şeniz, ʺEstimation of certain chemical constituents of fruits of selected tomato 

genotypes grown in Turkeyʺ, African Journal of Agricultural Research, ʺ4(10)ʺ 1086–1092 pp., 2009 

A.4. A. Turhan, and V. Seniz, ʺSalt tolerance of some tomato genotypes grown in Turkeyʺ Journal of 

Food, Agriculture & Environment, ʺ8(3& 4 )ʺ 332–339 pp., 2010 (Doktora Tezinden)

A.5. A. Turhan, N. Ozmen, M.S. Serbeci, V. Seniz, ʺEffects of grafting on different rootstocks on 

tomato fruits yield and qualityʺ Horticultural  Science (Prague), ʺ38(4)ʺ 142–149 pp., 2011

A.6. M. Öz, A., Karasu,  A. Turhan, H. Çelik, A.T.  Göksoy, Z.M. Turan, ʺThe effect of different doses of 

salt in the initial development periods of some sunflower genotypesʺ Bulgarian Journal of 

Agricultural Science, ʺ17(4)ʺ 442-450 pp., 2011

A.7. A. Turhan, and V. Seniz, ʺSalt tolerance during vegetative growth in cross of tomato and effect 

of cytoplasm in response to salt toleranceʺ Bulgarian Journal Agricultural Science, ʺ18(2)ʺ 207-218 

pp., 2012 (Doktora Tezinden)

A.8. A. Turhan, H. Kuşçu, V. Şeniz,  ʺInfluence of rootstocks on yield and fruit characteristics and 

quality of watermelonʺ Hortculture,  Environment and Biotechnology, ʺ53(4) ʺ 336-341 pp., 2012

A.9. A. Turhan, H. Kuscu, N. Ozmen, B.B. Aşık, M.S. Serbeci , Seniz V, ʺAlleviation of deleterious 

effects of salt stres by applications of supplementary potassium-calcium on spinachʺ Acta 

Agriculturae Scandinavica Section B - Soil and Plant Science, ʺ63(2) ʺ 184-192 pp., 2013

A.10. A. Turhan, H. Kuscu, N. Ozmen, M.S.Serbeci, A.O. Demir, ʺEffect of different concentrations of 

diluted seawater on yield and quality of lettuceʺ Chilean Journal of Agrıcultural Research, ʺ74(1)ʺ 

111-116 pp. 2014

A.11. A. Turhan, H. Kuşçu, N. Özmen, A.O. Demir, ʺ The effect of  different salinity levels on the yield 

and Some quality parameters of garlic (Allium sativum L.)ʺ Journal of Agricultural Sciences (Tarım 

Bilimleri Dergisi)-, ʺ20(3) ʺ 280-287 pp., 2014

A.12. H. Kuşçu, A. Turhan, A.O.Demir, ʺThe response of processing tomatoto deficit irrigation at 

various phenological stages in a sub-humid environmentʺ  Agricultural Water Management, ʺ133ʺ 

92-103 pp., 2014

A13. H. Kuscu, A. Turhan, N. Ozmen, P. Aydinol, A.O. Demir, ʺOptimizing levels of water and nitrogen 

applied through drip Irrigation for yield, quality, and water productivity of processing tomato 

(Lycopersicon esculentum Mill.) ʺ Horticulture, Environment, and Biotechnology, ʺ 55(2) ʺ 103-114 

pp., 2014

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B.1. A. Turhan, H. Kuscu, N. Ozmen, P. Aydınol, V. Şeniz, A.O. Demir, International Symposium on 

Biotechnology and Other Omics in Vegetable Sciences konferansı dahilinde , "Abstract Book", bildiri 

kitapçığındaki "Effects of Soil Water Deficit at Different Growth Stages on Yield and Quality of 

Processing Tomato", 43-43 pp., Antalya, Türkiye, Nisan-Mayıs, 2012

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1. A. Turhan, A. Özgümüş, ʺAzot ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancarının verim ve kalite 

özellikleri üzerine etkileriʺ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ʺ9ʺ 99–109 pp. 1992 (Yüksek 

Lisans Tezinden)

D.2. A. Turhan, ve V. Şeniz, ʺTürkiye’de yetiştirilen bazı domates gen kaynaklarının verim, meyve ve 

morfolojik özelliklerinin belirlenmesiʺ Selçuk Üniversitesi Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi,  ʺ23(50)ʺ 

52–59 pp., 2009

D.3. A. Turhan, ve V. Seniz, ʺFarklı tuz konsantrasyonlarının Türkiye’de yetiştirilen bazı domates 

genotiplerinin çimlenmesi üzerine etkileriʺ U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, ʺ2ʺ 11–22 pp., 2010

D.4. A. Turhan, ʺSebze tohum üretiminde arıların önemiʺ Uludağ Arıcılık Dergisi, ʺ13 (2) ʺ 88–95 pp., 

2013

Diğer indeks

D.5. A. Turhan, H. Kuşçu and V. Şeniz, ʺEffects of different salt concentrations (NaCl) on germination 

of some spinach cultivarsʺ  Journal of Agricultural Faculty of Uludag University (Uludağ Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Dergisi), ʺ25(1)ʺ 65-77 pp., 2011

D.6. A. Turhan, H. Kuşçu, N. Özmen, A.O. Demir, ʺThe relationships between salinity levels of water 

used for irrıgation wıth yield and quality parameters in red pepper (Capsicum annum cv. Kapija) ʺ 

Anadolu Journal Of Agricultural Science (Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi),  ʺ29(3) ʺ  186-193 pp. 2014

D.7. A. Turhan, H. Kuşçu  and A.O. Demir, ʺSulama suyu tuzluluğunun hıyarın verim, meyve özellikleri 

ve su kullanım etkinliği üzerine etkisiʺ Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University 

(Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), ʺ3(32) ʺ29-38 2015

D.8. H. Kuşçu, A. Turhan, N. Özmen, P. Aydınol, A.O. Demir , ʺBursa ekolojik koşullarında karpuzun su 

kullanım etkinliği, verim ve meyve kalitesi üzerine farklı sulama rejimlerinin etkileriʺ Akdeniz 

University Journal of The Faculty Agriculture (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi) ʺ28(1) ʺ 

21-26 pp. 2015

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1. M. ÖZ, A. Karasu, A. Turhan, H. Çelik, A.T. Göksoy, Z.M. Turan, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri 

Kongresi dahilinde,  " VIII. Tarla Bitkileri Kongresi " bildiri kitapçığındaki "Bazı ayçiçeği genotiplerinin 

ilk gelişme dönemlerinde farklı tuz dozlarının etkileri"  164–167 pp., Hatay, Türkiye, Ekim, 2009 

E.2.  A.Turhan, H. Kuşçu, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu konferansı dahilinde , 

"Cilt I", bildiri kitapçığındaki "Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Yetiştirilen Ispanak Çeşitlerinin Tuz 

Stresine Dayanma Performanslarının Belirlenmesi", 479-486 pp., İzmir, Türkiye, Mayıs, 2012

E.3. A. Turhan, N. Özmen, M.S. Şerbeci, V. Şeniz, 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu konferansı 

dahilinde, ʺ  9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu ʺ , bildiri kitapçığındaki “Domateslerde anaç 

kullanımının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkileri”, 66-174 pp., Konya, Türkiye, Eylül, 2012. 

E.4. P. Aydınol, N.Özmen, H. Kuşçu, A.Turhan, Türkiye 11.Gıda Kongresi konferansı dahilinde, 

"Türkiye 11. Gıda Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Sanayi Tipi Domateste Sulama Zamanlamasının 

Meyve Suyu Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi", 179-179 pp., Hatay, Türkiye, Ekim, 2012

E.5. H. Kuşçu, A.O.  Demir, A. Turhan, III.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi konferansı dahilinde 

, "III.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Yarı Nemli Bir İklimde Salçalık 

Domatesin (Lycopersicon esculentum L.) Damla Sulamaya Tepkisi ve Net Geliri", 383-390 pp.,Tokat, 

Türkiye, Ekim, 2013

E.6. H. Kuşçu, A.O. Demir, A. Turhan, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu konferansı dahilinde , "12. 

Ulusal Kültürteknik Sempozyumu", bildiri kitapçığındaki "Kısıntılı sulanan salçalık domates için 

Stewart ve Jensen verim tepki modellerinin performans değerlendirmesi", 1-1 pp.,Tekirdağ, Türkiye, 

Mayıs, 2014.

E.7. H. Kuşçu, A. Turhan, A.O. Demir, N. Özmen, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu konferansı 

dahilinde, "12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu", bildiri kitapçığındaki "Sulamanın salçalık domates 

meyvelerinde suda çözünür kuru madde üzerine etkisi", 2-2 pp.,Tekirdağ, Türkiye, Mayıs, 2014.

E.8. A. Turhan, H. Kuşçu, N. Özmen, 10. Sebze Tarımı Sempozyumu konferansı dahilinde, "10. Sebze 

Tarımı Sempozyumu", bildiri kitapçığındaki  “Farklı tuzluluk düzeylerindeki sulama sularının pırasada 

verim ve bazı kalite parametrelerine etkisi” 131-136 pp. Tekirdağ, Türkiye, Eylül, 2014.

Bursa Caddesi Cumhuriyet Bulvarı No : 184/1 Etibank Sosyal Tesisleri Karşısı Mustafakemalpaşa / Bursa