Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Tezleri

DOKTORA TEZLERİ

Tez No

Yazar Adı / Soyadı

Yıl

Tez Adı

Danışman

831532         
EGEMEN KAYMAZ              
      2023      
Konutlarda ısıl ve görsel  konfor koşullarının sağlanmasına yönelik enerji optimizasyonu üzerine bir tasarım destek modeli
PROF. DR. FİLİZ ŞENKAL SEZER
801407 LALE KARATAŞ 2023 Mimari restorasyon bölümlerinde verilen yapı malzemesi dersine ilişkin sanal evren(metaverse) tabanlı bir öğretim tasarımı önerisi        
DOÇ. DR. Z. SEVGEN PERKER
343136
ZUHAL ŞİMŞEK
2013
Sağlık yapılarında yangın güvenliğinin ve duman kontrolünün sağlanmasına ilişkin modelleme yöntemi
PROF. DR. NİLÜFER AKINCITÜRK
259665
YASEMİN ERBİL
2010
1980 sonrasında; yapı tasarım ve üretiminde meydana gelen değişimin ürün-süreç yenilikleri bağlamında analizi
PROF. DR. NİLÜFER AKINCITÜRK
259666
Z. SEVGEN PERKER
2010
Geleneksel Anadolu konutunun güne uyarlanmasında yapısal bir model
PROF. DR. NİLÜFER AKINCITÜRK

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ (Son 6 Yıl)

Tez No

Yazar Adı / Soyadı

Yıl

Tez Adı

Danışman

819956 BUSE DEVRİM 2023 Mimarlıkta biyomalzeme kullanımının sürdürülebilirlik üzerine değerlendirilmesi PROF. DR. RENGİN BECEREN ÖZTÜRK
823503 ABDEL RAHMAN ABDELFATTAH 2023 Giydirme cephe tasarımını etkileyen parametrelerin belirlenerek örnekler üzerinden incelenmesi DOÇ. DR. ZUHAL ŞİMŞEK
823212 CANSU DEDE 2023 Bir tasarım parametresi olarak günışığının, mimari yarışma projelerindeki kritikleri bağlamında irdelenmesi PROF. DR. RENGİN BECEREN ÖZTÜRK
842769 KÜBRA KARABULUT 2023 Bursa ili yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki sivil mimari yapı örneklerinin yapım sistemi ve taşıyıcı sistem özellikleri PROF. DR. BİLAL BAĞBANCI
853041 BÜŞRA AYDIN 2023 Yapılı çevrede iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve uyum stratejilerinin araştırılması PROF. DR. NİLÜFER TAŞ
797443 PINAR ORUÇ 2023 Sürdürülebilir yapılardaki yangın risklerinin L matris yöntemi ile değerlendirilmesi DOÇ. DR. ZUHAL ŞİMŞEK
735906
ÜMRAN MERCAN
2022
Tarihi çevrelerde alan yönetiminde farklılıkların yönetimi
PROF. DR. MURAT TAŞ
716096
GİZEM ERYILMAZ
2022
Kültürel miras alanları etki değerlendirme yönetimi
PROF. DR. MURAT TAŞ
717382
GÖZDE ERGİN DOĞAN
2022
Tarihi çevrelerde yeniden işlevlendirme ve yeni bina üretim süreçlerinin yönetimi
PROF. DR. MURAT TAŞ
717327
RABİA METİN
2022
Yapı yapma kültüründe teknoloji yönetimi
PROF. DR. MURAT TAŞ
724706
ÇAĞIL GÖYMEN
2022
Loft anlayışı ile tasarlanmış olan konut yapılarının yapısal konfor koşulları bakımından incelenmesi
PROF. DR. FİLİZ ŞENKAL SEZER
736116
ŞEYMANUR BENİZ
2022
Türkiye çimento araştırmalarında çevre dostu yaklaşımlar üzerine bir irdeleme
DOÇ. DR. Z. SEVGEN PERKER
770145
EBRU GÜNAÇAR
2022
Binaların kullanım sonrası değerlendirilmesi üzerine bir meta analiz çalışması
PROF. DR. YASEMİN ERBİL
743153
MAKBULE YÜZER
2022
Mimari sürdürülebilirlik kavramı açısından yapılarda corten çelik kullanımı: Troya müzesi örneği
PROF. DR. RENGİN BECEREN ÖZTÜRK
751968
MELTEM YAĞMUR KARATAŞ
2022
Çocuk onkoloji hastanelerinin bekleme ve oyun alanlarında fiziksel özelliklerin kullanıcı açısından değerlendirmesi
DOÇ. DR. ZUHAL ŞİMŞEK
739811
YASEMİN BAL
2022
Geçmişten günümüze dünyada ve Türkiye'de pnömatik sistemlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
PROF. DR. FİLİZ ŞENKAL SEZER
739413
AYŞE BETÜL YAZICI
2022
Sağlıklı yapı tasarımı: Konut yapıları üzerine bir inceleme
PROF. DR. YASEMİN ERBİL
821554
CAHİT ÜSTÜNDAĞ
2022
Geleneksel bitlis evlerinin sürdürülebilirliği için yapısalanalizler ve öneriler
PROF. DR. RENGİN BECEREN ÖZTÜRK
712310
ÖZGE KAMIŞ
2022
Kentsel dönüşüm projelerinde yapımcı firmaların karşılaştığı sorunların kaliteli bina üretimi üzerine etkilerinin araştırılması: Bursa alan çalışması
PROF. DR. NİLÜFER TAŞ
693364
MERYEM ODABAŞI
         2021         
Toplu konut üretiminde bütünleşik bina tasarımı yönetimi: Bursa örneği
PROF. DR. MURAT TAŞ
687465
BENGÜ KASIMOĞLU
2021
Dijital çağda yapı üretim sürecinde risk odaklı yönetim: blockchaın teknolojisi
PROF. DR. NİLÜFER TAŞ
693933
ELMAS UZUNER
2021
Deprem sonrası konut tercihlerinde kullanıcı bilincinin değerlendirilmesi: Gölcük/ Değirmendere örneği
PROF. DR. NİLÜFER AKINCITÜRK
695221
SAFİYYE ŞAHİN
2021
Betonarme sistemle inşa edilen konutlarda kullanılan döşeme kaplama malzemeleri ve bu malzemelerin insan sağlığı açısından irdelenmesi
PROF. DR. FİLİZ ŞENKAL SEZER
695513
SİNEM OKTAY
2021
Kültürel miras alanlarında afet yönetimi: İznik örneği
PROF. DR. NİLÜFER TAŞ
678932
SİMGE YILMAZ
2021
Afet sonrası geçici barınmanın çevresel ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi
PROF. DR. NİLÜFER TAŞ
695859
YİĞİT CAN YARDIMCI
2021
Mimarların iş tatmini ve çalışma ortamındaki konfor koşulları ile verimlilik ilişkisinin incelenmesi
PROF. DR. YASEMİN ERBİL
663399
MELİS ÇATIKKAŞ KARADAĞ
2021
Tarihi sosyokültürel yapıların günümüze uyarlanmasında yangın güvenliğinin sağlanması
DOÇ. DR. ZUHAL ŞİMŞEK
691680
DOĞUKAN GÜDÜ
2021
Ahşap minarelerin taşıyıcı sistem özellikleri ve deprem davranışlarının incelenmesi
PROF. DR. BİLAL BAĞBANCI
683986
MEVLÜDE AYDIN
2021
Kadın mimarların kariyer engellerinin incelenmesi
PROF. DR. YASEMİN ERBİL
693701
SEBAHATTİN EMRE KILIÇ
2021
Okul öncesi eğitim yapılarında enerji etkin iyileştirme stratejileri
PROF. DR. FİLİZ ŞENKAL SEZER
671334
HATİCE KÜBRA ŞİMŞEK
2021
Geleneksel ve yerel ev mimarisinin değerlerini modern ve evrensel konut üretimi ile bütünleştirmek: Bursa örneği
PROF. DR. MURAT TAŞ
695483
BÜŞRA CANBAKIŞ
2021
Gelenekselden moderne sürdürülebilir mimari mekân üretimi: Bursa örneği
PROF. DR. MURAT TAŞ
686833
BETÜL ALGÜL
2020
İnşaat firmalarında sürdürülebilir konut pazarlama stratejileri
PROF. DR. NİLÜFER TAŞ
625534
ŞULE NUR GÖKTAŞ
2020
Balıkesir Havran'da bulunan geleneksel konutların yapım teknikleri ve taşıyıcı sistem açısından incelenmesi
PROF. DR. BİLAL BAĞBANCI
636533
ŞEYMA GÜNDÜZ
2020
Türkiye'de çubuk sistem ile inşa edilmiş giydirme cephe uygulama detaylarının incelenmesi
PROF. DR. FİLİZ ŞENKAL SEZER
677777
DOĞUHAN DAĞLI
2020
Balıkesir Erdek Ballıpınar Kilisesinin strüktürel davranışının belirlenmesi
PROF. DR. BİLAL BAĞBANCI
621553
TUĞBA GÖKÇEN
2020
Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde yapı malzemesi alt kategorisinin araştırılması ve Türkiye'deki durum
DOÇ. DR. Z. SEVGEN PERKER
605142
ÇİĞDEM MERİÇ CEVAHİR
2019
Tarihi taş köprülerin yapım teknikleri ve malzeme kullanımı açısından incelenmesi
PROF.DR. BİLAL BAĞBANCI
605127
GİZEM ÖKSÜZ
2019
Tarihi çevrelerde alan yönetiminin sürdürülebilirliği
PROF. DR. MURAT TAŞ
542026
SEDA YAĞIZ
2019
Türkiye'de yapı denetimi uygulaması ve konut niteliğine etkisi: Bursa alan araştırması
PROF. DR. NİLÜFER TAŞ
605173
FEYYAZ ÇAKIROĞLU
2019
Günümüz az katlı konut yapılarında ahşap konstrüksiyonlu yapım sistemlerinin yönetmelikler açısından karşılaştırılması: Türkiye-Japonya örneği
PROF. DR. FİLİZ ŞENKAL SEZER
599931
MELİS BÜŞRA KARATAY
2019
Sürdürülebilir toplu konut üretimi üzerine bir araştırma
PROF. DR. MURAT TAŞ
605167
EMEL GÜVEN
2019
Konutlarda kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası enerji verimliliğinin değerlendirilmesi
PROF. DR. FİLİZ ŞENKAL SEZER
589825
KARDELEN AKKUŞ
2019
Jean Nouvel yapılarında malzeme kullanımı üzerine bir araştırma
DOÇ. DR. Z. SEVGEN PERKER
617325
ZÜHAL ASLI SAKA
2019
Mimarlık ofislerinde 'Konfor' ve kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilmesi
PROF. DR. FİLİZ ŞENKAL SEZER
554923
ELİF BULUT
2019
Bursa kıyıları mimari kimliğinin incelenmesi ve iyileştirme önerileri: Mudanya ve Gemlik
PROF. DR. MURAT TAŞ
605179
GÜLŞAH YAVUZ KOCAMAN
2019
Dünya'da ve Türkiye'de giydirme cephe sistemlerinde kullanılan standartlar ve deneysel kontrol yöntemleri
PROF. DR. FİLİZ ŞENKAL SEZER
589490
SEZA ŞİMŞEK
2019
Mermer atıklarının yapı malzemesi üretiminde kullanım olanakları üzerine bir araştırma
DOÇ. DR. Z. SEVGEN PERKER
561622
BÜŞRA DEMİRCİ
2019
Bursa'daki ofis yapılarında malzeme kullanımı üzerine bir araştırma
DOÇ. DR. Z. SEVGEN PERKER
589342
AYŞEGÜL ARAT
2019
Safranbolu Yörük köyü geleneksel konutlarında ahşap doğramalar üzerine bir araştırma
DOÇ. DR. Z. SEVGEN PERKER
547422
BURCU SOYKÖK
2019
İznik Osmanlı Dönemi hamamlarının yapım özellikleri, yapısal hasarlar ve malzeme bozulmalarının koruma ve esaslı onarım için incelenmesi
PROF. DR. BİLAL BAĞBANCI
506322
LALE KARATAŞ
2018
Mardin kenti ibadet yapılarında malzeme kullanımı ve sorunları üzerine bir araştırma
DOÇ. DR. Z. SEVGEN PERKER

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [28-Oca-2022 06:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Nis-2024 12:26]

İçerik Görüntüleme : [1.613]