2019 Akademik Faaliyetlerimiz

2019 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

BOZYOKUŞ, H., İYİGÜN, E., & EZENTAŞ, R. (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Uygulamalarının İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi2(3), 222–238.

 

BUDAK, H., USTA, F., SARIKAYA, M. Z., & ÖZDEMİR, M. E. (2019). On generalization of midpoint type inequalities with generalized fractional integral operators. Revista de La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales. Serie A. Matemáticas113, 769–790.

 

EKİNCİ, A., & ÖZDEMİR, M. E. (2019). Some New Integral Inequalities Via Riemann Liouville Integral Operators. Applied and Computational Mathematics3(18), 288–295.

 

SET, E., ÖZDEMİR, M. E., & KORKUT, N. (2019). On New Fractional Hermite Hadamard Type Inequalities for  alpham  Convex Functions. Konuralp Journal of Mathematics7(1), 62–72.

 

ÖZDEMİR, M. E., & EKİNCİ, A. (2019). Some New Integral Inequalities for Functions Whose Derivatives of Absolute Values Are s Convex. Turkish Journal of Analysis and Number Theory7(3), 70–76.

 

ÖZDEMİR, M. E., EKİNCİ, A., & AKDEMİR, A. O. (2019). Some New Integral Inequalities For Functions Whose Derivatives Of Absolute Values Are Convex And Concave. TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics2(10), 212–224.

 

SET, E., ÖZDEMİR, M. E., & Korkut, N. (2019). Certain New Hermite Hadamard Type Inequalities For Convex Functions Via Fractional Integrals. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics68(1), 61–69.

 

BAŞTÜRK ŞAHİN, B. N., & ALTUN, M. (2019). Matematik Öğretmeni Adaylarının Ürettiği Matematik Okuryazarlığı Problemlerinin Matematiksel Süreçler Bağlamında İncelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi10(2), 146-161.

 

BOZKURT, I., & ALTUN, M. (2019). Matematik Okuryazarlığı Problemlerinin Diğer Problem Türlerinden Farkı: Ortaokul Öğrencilerinin Değerlendirmeleri. Academy Journal of Educational Sciences3(2), 165-176.

 

KALELİ YILMAZ, G., & YÜKSEL, M. (2019). Tasarlanan Farklı Öğrenme Ortamlarının 7  Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerine Etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi10(2), 426–455.

 

KESKİN, M., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). AKILLI TAHTA ORTAMINDA UYGULANAN ÇEMBER DERS MODÜLÜNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Journal of Turkish Studies144(Volume 14 Issue 4), 2495–2514.

 

BAYRAKTAR, B., & KUDAEV, V. (2019). Some new integral inequalities for  s  m  convex and  alfa  m  convex  functions. BULLETIN OF THE KARAGANDA UNIVERSITY-Mathematics94(2), 15–25.

 

BOZKURT, I., KOZAKLI, T., & ALTUN, M. (2019). Öğretmen Adaylarının Benzerlik Konusu Uygulamaları  Realistik Matematik Eğitimi Açısından Bakış. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 0–0.

 

EKİNCİ, A., AKDEMİR, A. O., & ÖZDEMİR, M. E. (2019). Some New Integral Inequalities via RLF Integral Operators. Presented at the 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE AND ENGINEERING SCIENCES, İstanbul.

 

BOZYOKUŞ, H., EZENTAŞ, R., & ÇALIŞ, S. (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaş ve Aile Faktörlerine Göre Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. Presented at the (UMYOS 2019) 8. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM,Sinop.

 

EZENTAŞ, R., & İYİGÜN, E. (2019). 4 Boyutlu 2 İndeksli Yarı Öklidyen Uzayda Cartan Null Eğrilerin Yattığı Altuzaylar Üzerine Bir Çalışma. Presented at the MAS 9th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONMATHEMATICS, ENGINEERING, NATURALMEDICAL SCIENCES, Bursa.

 

İYİGÜN, E., & EZENTAŞ, R. (2019). 4 Boyutlu 2 İndeksli Yarı Öklidyen Uzayda Partially Null Eğrilerin Yattığı Altuzaylar Üzerine Bir Çalışma. Presented at the MAS 9th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONMATHEMATICS, ENGINEERING, NATURALMEDICAL SCIENCES, Bursa.

 

EZENTAŞ, R., BOZYOKUŞ, H., & DURMAZ, A. (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölümlerine Göre Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. Presented at the UMYOS 2019 8TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Sinop.

 

DEMİRBATIR, R. E., & EZENTAŞ, R. (2019). J S  Bach Iıı  Solo Viyolonsel Suiti Prelüd Bölümünün 3d Geometrik Modeli Üzerine Bir Çalışma. Presented at the XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Bursa.

 

AHMETOĞLU, S., TAPAN BROUTIN, M. S., & EZENTAŞ, R. (2019). Yaşam Temelli Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı Motivasyonlarına Etkisi. Presented at the V. TURKCESS INTERNATIONAL EDUCATIONAND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, İstanbul.

 

BOZYOKUŞ, H., İYİGÜN, E., & EZENTAŞ, R. (2019). Investigation of Entrepreneurship Applications of Vocational School Students. Presented at the INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, MATHEMATICS, ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY EDUCATION, İzmir.

 

GÜRBÜZ, M., & ÖZDEMİR, M. E. (2019). New inequalities obtained with fractional integrals of Caputo Fabrizio type. Presented at the 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATUREL AND APPLIED SCIENCES, Ağrı.

 

YILDIZ, H., ÖZDEMİR, M. E., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). 5E Öğretim Modeli Kullanılarak Yansıma Ve Simetri Kavramlarının Öğretilmesi  Bir Durum Çalışması. Presented at the V. TURKCESS INTERNATIONAL EDUCATIONAND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, İstanbul.

 

YENİGÜN, E., ÖZDEMİR, M. E., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Ortaokulda Kaynaştırma Eğitimi Gören Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Görüşleri. Presented at the 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW HORIZONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES (ICES-2019), İstanbul.

 

KOZAKLI, T., BOZKURT, I., & ALTUN, M. (2019). Posing Mathematical Literacy Problems Using “Why Calculated?”  Strategy. Presented at the ULUSLARARASI FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ, İzmir.

 

AMET, E. I., TAPAN BROUTIN, M. S., & KALELİ YILMAZ, G. (2019). Türkiye Yunanistan Matematik Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi: Pisagor Teoremi ve Temellendirilmesi Örneği. Presented at the 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW HORIZONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES (ICES-2019), İstanbul.

 

KARADUMAN, B., & KALELİ YILMAZ, G. (2019). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modellemeye Yönelik Görüşleri. Presented at the ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli.

 

DEMİR, B., KALELİ YILMAZ, G., & Sert Çelik, H. (2019). Güncellenen Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Presented at the ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli.

 

MAZLUM, M., TAPAN BROUTIN, M. S., & KALELİ YILMAZ, G. (2019). 8  Sınıf Öğrencilerinin Modelleme Yeterliliklerinin İncelenmesi. Presented at the V. TURKCESS INTERNATIONAL EDUCATIONAND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, İstanbul.

 

Sönmez, D., & KALELİ YILMAZ, G. (2019). Ortaokul 6  Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Üzerine Metaforik Algıları ve Metaforik Algıları Üzerine Kendi Yorumları. Presented at the ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli.

 

YURTYAPAN, M. İ., & KALELİ YILMAZ, G. (2019). Teachers’ Opinions On The 2018 Mathematics Curriculum Of High Schools. Presented at the 4th INTERNATIONAL TURKISH COMPUTER  MATHEMATICS EDUCATION SYMPOSIUM, İzmir.

 

UZUN, K., SERT ÇELİK, H., KALELİ YILMAZ, G., & DEMİR, B. (2019). 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Genel Eğitimsel Değerler Bakımından İncelenmesi. Presented at the ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli.

 

TAPAN BROUTIN, M. S., İŞBİLİR, S., & İLKÖRÜCÜ, Ş. (2019). Bir Matematik Öğretmeninin Doküman Oluşturma Sürecinin Eleştirel Düşünme Bağlamında Değerlendirilmesi. Presented at the 2ND INTERNATİONAL CONGRESS ON NEW HORİZONS IN EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCES (ICES-2019), İstanbul.

 

İLKÖRÜCÜ, Ş., TAPAN BROUTIN, M. S., ARSLAN, Ç., & BOYACI, M. (2019). İnsan ve Çevre İlişkileri Konusunda Uygulanan 4MAT Öğretim Modelinin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi. Presented at the VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER 2019), Ankara.

 

SÖNMEZ, D., GAVAZ, H. O., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Enstrümantal Oluşum Teorisi İle İlgili Olan Akademik Çalışmaların Durumuna İlişkin Bir Doküman Analizi. Presented at the IMASCONGRESS Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar 2019), Kocaeli.

 

KOCAOĞLU ER, F. S., YILDIZ, Ş., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Öğretmen Adaylarının Doküman Hazırlama Süreci. Presented at the IMAS CONGRESS ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli.

 

KARADUMAN, B., YURTYAPAN, M. İ., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Geometri Alt Öğrenme Alanlarındaki Konuların Öğretiminde Kullandıkları Materyallere Yönelik Görüşleri. Presented at the IMASCONGRESS ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli.

 

DEMİR, B., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematiksel Tahmin Ve Değerlendirme Becerilerinin Dokümantal Yaklaşım Bağlamında İncelenmesi. Presented at the IMASCONGRESS ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli.

 

TAPAN BROUTIN, M. S., UZUN, K., & SERT ÇELİK, H. (2019). Öğretim Üyelerinin Öğretim Sürecinde Kullandıkları Kaynaklara İlişkin Görüşlerinin Dokümental Teori Bağlamında İncelenmesi. Presented at the IMASCONGRESS ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli.

 

DOĞAN, B., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencilerinin Akademik Özyeterlik Algıları. Presented at the V. TURKCESS INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, İstanbul.

 

ZENGİN, D., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). The Effect of Computer Aided Teaching Software On The Mathematical Reasoning Processes Of Gifted Students in the Field Of The Algebra Learning Domain and Instrumental Action Schemes in the Process of CAI. Presented at the 3RD INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS 2019), Muğla.

 

TAPAN BROUTIN, M. S., & İLKÖRÜCÜ, Ş. (2019). Öğretmen Adaylarının Kaynak Sistemlerinin Şematik Gösterimi Bağlamında Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Analizi. Presented at the 4th INTERNATİONAL EURASİAN EDUCATİONAL RESEACH CONGRESS (EJER 2019), Ankara.

 

BAŞTÜRK ŞAHİN, B. N., Şahin, G., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Investigation the Effect of the Course Module That Designed on The Teaching of Scaling and Symmetry on the Learning Process of Students. Presented at the INTERNATİONAL CONFERENCE ON SCİENCE, MATHEMATİCS, ENTREPRENEURSHİP AND TECHNOLOGY EDUCATİON, İzmir.

 

İLKÖRÜCÜ, Ş., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Application of Brain Studies to Education  The Case of Mathematics. Presented at the INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, MATHEMATICS, ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY EDUCATION, İzmir.

 

ZENGİN, D., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Investigation of Solution Processes of Literacy Problems of Special Skills and Normal Students. Presented at the 11. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Bursa.

 

ZENGİN, D., & TAPAN BROUTIN, M. S. (2019). Toulmın Dıscussıon Model And Applıcatıons In Mathematıcs Teachıng. Presented at the 11. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Bursa.

 

BAYRAKTAR, B. (2019). Some inequalities of Hermite Hadamard type for differentiable ofclass Godunova Levin functions via fractional integrals. Presented at the INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND MATHEMATICS EDUCATION (ICMME 2019), Konya.

 

KOZAKLI, T., & AKKOÇ, H. (2019). Emerging Social and Socio Mathematical Norms During Technology Enhanced Lessons. Presented at the 41st ANNUAL CONFERENCE OF THE NORTH AMERİCAN CHAPTER OF THE INTERNATİONAL GROUP FOR THE PSYCHOLOGY OF MATHEMATİCS EDUCATİON (PME-NA), St. Louis.

 

KOZAKLI, T., & YAZGAN, Y. (2019). Non Routine Problem Posing  An Emotional Perspective. Presented at the 4. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ (TÜRKBİLMAT-4) SEMPOZYUMU,İzmir.

 

BAŞTÜRK ŞAHİN, B. N. & ALTUN, M. (2019). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kurduğu Matematik Okuryazarlığı Problemlerinin İncelenmesi. Presented at the 4. ULUSLARARASI TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ (TÜRKBİLMAT-4) SEMPOZYUMU,İzmir.

 

BAŞTÜRK ŞAHİN, B. N. & ALTUN, M. (2019). Matematik Öğretmeni AdaylarınaYönelik Matematik Okuryazarlığı Eğitimi Modeli. Presented at ULUSLARARASI FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ FMGTEK-2019, İzmir.

 

Anasayfaya Dön 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [03-Ara-2019 13:07]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Mar-2021 08:30]

İçerik Görüntüleme : [2.819]