PROF. DR. FİGEN ALTUĞ

PROF. DR. FİGEN ALTUĞ

1952'de İstanbul'da doğan Prof Dr. Figen ALTUĞ, Kadıköy Maarif Kolejini bitirdikten sonra 1971'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdi. 1975'te mezun olduktan sonra aynı fakültenin Maliye Bölümünde uzman statüsünde çalışmaya başlamış ve 1976'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 1983'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktorasını tamamlayarak Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalına yardımcı doçentliğe atanan hocamız 1989'da doçentliğe, 1994'te profesörlüğe yükseltilerek atanmıştır. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (1992-1996) ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1992-1996, 2001-2004) görevlerinde bulundu. 2006'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümüne Profesör olarak atanan hocamız emekli olduğu 2019 yılına kadar ilgili Fakültede görev yaptı. Bölümümüzde uzun yıllar Kamu Bütçesi, Mahalli İdareler Maliyesi, Mali Denetim, Bütçe Teknikleri ve Analizi, Bütçe Yönetimi ve Mali Planlama derslerini vererek birçok maliyecinin ve akademisyenin yetişmesinde katkısı olan hocamıza uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. 

 

Yayınlarından Bazıları

Altuğ, F. (1981) ‘Devlet Memurlarının Mali Durumlarındaki Gelişmeler (1948 -1960)’, Toplum ve Bilim, (13), ss. 67–75.

Altuğ, F. (1985) ‘Türkiye’de Belediye Gelirlerinin Yapısı’, Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), ss. 45–53.

Altuğ, F. (1989) ‘Sıfır Esaslı Bütçeleme Üzerine’, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 32, ss. 1–7.

Altuğ, F. (1990) ‘Yükseköğretimde Özel Maliyetler – Bir Anket Değerlendirmesi 1’, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 32, ss. 8–17.

Altuğ, F. (1994a) ‘Konsolide Bütçe Açıkları’, X. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya.

Altuğ, F. (1994b) ‘Türkiye’de Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Yetkililer’, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), ss. 85–88.

Altuğ, F. (1994c) ‘Yükseköğretimde Fayda - Finansman Üzerine’, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), ss. 89–91.

Altuğ, F. (2000) Mali Denetim. 2. Baskı. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

Altuğ, F. (2009) ‘Türkiye’de Kamu Fonksiyonları İle Kamu Kurumları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme’, Edizdoğan, N. (ed.) Güncel Mali Konular. Bursa: Dora Yayıncılık, ss. 29–33.

Altuğ, F. ve Çetinkaya, Ö. (2010) ‘Yerel Yönetimlerde Harcama Yönetimi ve Kullanılan Teknikler  (Katılımcı Bütçe, Stratejik Planlama, Performans Bütçe Uygulamaları)’, Altuğ, F., Çetinkaya, Ö., and İpek, S. (eds) Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları, ss. 231–246.

Altuğ, F. (2013) ‘Türkiye’de Sayıştay ve Performans Denetimi’, Altuğ, F., Kesik, A., and Şeker, M. (eds) Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık, ss. 285–298.

Altuğ, F. (2020) Kamu Bütçesi. 2. Baskı. İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [21-Eki-2021 20:21]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Eki-2021 11:14]

İçerik Görüntüleme : [2.039]