Program Yeterlilikleri

Lisans düzeyindeki bilgi ve becerileri, Kriminalistik alanında uzmanlık düzeyinde geliştirmek,

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak,

Kriminalistik alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşmak,

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olmak,

Alanındaki problemi bağımsız olarak analiz edebilmek, çözüm yöntemi geliştirmek ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygulamak,

En az bir yabancı dille sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak,

Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme ve takım oluşturma bilincini kazanmak,

Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak,

Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilmek, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahip olmak,

Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapmak.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [19-Ara-2021 20:17]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Ara-2021 20:17]

İçerik Görüntüleme : [555]