TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI

 

 

 

Türk Müziği  Anasanat Dalı; lisans ve lisansüstü programlarla  eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Türk Müziği Anasanat Dalı ortaokul ve lise düzeyi haftalık ders çizelgeleri, “Eğitim Birimleri” içinde, lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik (doktora) ders bilgileri ise üniversite sayfasındaki “Bilgi Paketi”nde yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Prof.Dr. Özlem DOĞUŞ VARLI

Türk Müziği Anasanat Dalı Başkanı

 

E-Posta: ozlemvarli@uludag.edu.tr
Telefon: +90 224 294 27 22
Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/ozlemvarli

İstanbul'da doğdu. 1998'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. 2003'de aynı kurumda Sosyal Bilimler Enstitüsü (MİAM)bünyesinde Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lİsans Programı'nı bitirdi. 2008'de aynı enstitü içinde Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarını tamamladı. 2009'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve gelen Varlı, 2013'de Doçent unvanını aldı. KTÜ'nda BAP kapsamında "Güney İngiltere Arşivlerindeki Türk Müziği Kaynaklarının Araştırılması ve Tesbiti"  konulu  bir yurt dışı projenin yürütücüsü olarak Oxford Üniversitesi'nde bulundu (post doktora). Bilimsel toplantılarda sunduğu geleneksel müziklerle ilgili bildirileri ve yayımlanmış makaleleri olan Varlı'nın "Voice of Women From Anatolia" isimli bir kitabı da bulunmaktadır. Halk müziği (vokal) icracısı olarak 9 albüm çalışmasının yanı sıra icracı veya koro şefi olarak konserler bermektedir. 2013 yılında Doçent, 2020 yılında Profesor unvanını alan Varlı, B.U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir. 

Prof. Ersen VARLI
 
E-Posta: ersenvarli@uludag.edu.tr
Telefon: +90 224 294 27 20
Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/ersenvarli

1976'da Aşkale'de doğdu. 1998'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. 2006'da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Halk Müziği Yüksek Lİsans Programı'nı bitirdi. Haliç Üniversitesi'nde halk müziği ve bağlama dersleri veren  Varlı, 2011'de bu üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Türk Müziği Anasanat Dalı sanatta yeterlik /doktora programını tamamladı. 2010'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlayan Varlı, 2012'de Yardımcı Doçent unvanını aldı. KTÜ'nda BAP kapsamında "Güney İngiltere Arşivlerindeki Türk Müziği Kaynaklarının Araştırılması ve Tesbiti"  konulu (materyalin dijital ortama aktarılması) bir yurt dışı proje ileOxford Üniversitesi'nde bulundu (post doktora). Bilimsel toplantılarda sunduğu bildirileri olan ve bağlama icracısı olarak konserler veren   Varlı'nın 40 civarında da albüm çalışması bulunmaktadır.  2014'den itibaren B.U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Varlı, 2016 yılında Doçent, 2022 yılında Profesör unvanlarını almıştır.

Prof.Dr. Ahmed TOHUMCU

 

E-Posta: atohumcu@uludag.edu.tr
Telefon: +90 224 294 27 19
Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/atohumcu

1979'da Rinteln'de (Almanya) doğdu. 2002'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. 2006'da aynı kurumda Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Müzik (Türk Müziği) Yüksek Lİsans Programı'nı bitirdi. 2012'de aynı birimde Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı'nda doktora çalışmalarını tamamladı. 2006-2012 arasında İ.T.Ü.Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Tohumcu,  BAP kapsamında "Müziksel bellek: Balkan göçmenleri"  ve "Makam Müziği" konularında araştırmalara katıldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda geleneksel Türk müziği konusunda bildiriler sunan, festival, toplantı vb. organizasyonlarda ud icracısı olarak konserler veren Tohumcu, 2014 yılından itibaren B.U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Tohumcu, 2017 yılında Doçent unvanını almıştır.. 

Prof.Dr. Erdem ÖZDEMİR
 
E-Posta: erdem@uludag.edu.tr
Telefon: +90 224 294 27 18
Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/erdem

1980 yılında Sakarya'da doğdu. 2003'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. 2006'da Sakarya Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve gelen Özdemir, 2008'de bu üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Folklor ve Müzikoloji Yüksek Lİsans Programı'nı bitirdi. 2013'de aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda (Halk Bilimi)  doktora çalışmalarını tamamladı, BAP kapsamında "Aşık müziği" konusunda bir araştırmaya da katıldı. Bağlama icracısı veya halk müziği koro şefi olarak çeşitli organizasyonlarda konserler veren Özdemir 2024 yılında Profesör unvanını almış ve halen B.U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir. 

Doç. Güniz ALKAÇ
 
E-Posta: gunizalkac@uludag.edu.tr
Telefon: +90 224 294 27 17
Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/gunizalkac

1991 senesinde başladığı İTÜ TMDK ‘ndan 2002 yılı Kompozisyon bölümünden mezun oldu. 2002- 2004 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu’nda istisna akitli kanun icracısı olarak görev aldı. 2003-2013 yılları arasında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak görev alıp kanun dersleri verdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde (Türk Müziği alanında) yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı.  Bir çok grup ile yurt içi ve yurt dışı konserlerinde (Almanya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Seul, Kanada, Amerika, Nijerya, Viyana, Lüksemburg, İtalya) görev aldı. 2020 yılında Doçent unvanını alan Alkaç, halen B.U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği ASD öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir. 

Arş.Gör. Cüneyt ARSLAN
 
E-Posta: cuneytarslan@uludag.edu.tr
Telefon: +90 224 294 27 23
Avesis: https://avesis.uludag.edu.tr/cuneytarslan
Bursa’da doğdu. Müzik çalışmalarına 2001 yılında girdiği Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarında başladı. 2011 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarından mezun oldu. 2012 yılında Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Buradaki görevinden 2017 yılında istifa ederek ayrıldı. 2022 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği ve Etnomüzikoloji yüksek lisans programından mezun oldu. Aynı kurumda Türk Müziği bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Ud icrası olarak pek çok yurt içi etkinliğin yanı sıra İspanya, Finlandiya, Slovenya gibi ülkelerde görev almıştır. 2023 yılında neticelenen bir bap projesi kapsamında Makedonya’da Türk Müziği sahasında çeşitli araştırmalar yapmıştır. Türk Müziğinde doğaçlama, Türk makam müziği teorisi, Türk dünyası müzikleri ve ud alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [26-Şub-2024 21:20]

İçerik Görüntüleme : [13.998]