Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Bölüm Cihaz Alt Yapısı

 

Termal Desorber Üniteli Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi(TD/GC-MS)

● Sıvı Kromatografisi-Indüktif Eşleşmiş Plazma- Kütle Spektrometresi (HPLC/ICP-MS)

● Jel Geçirgenlik Kromatografisi  (GPC)

● Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS)

● Sıvı kromatografisi (HPLS)

● Elektrokimyasal Denek Düzeneği

● Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAAS)

● Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi

● Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR)

● Elementel Analiz Cihazı

● UV-VIS Spektrometresi

● Potansiyometrik Titrasyon Düzeneği

● Termal Gravimetrik Analiz- Diferansiyel Termal Analiz- Kütle Spektrometresi(TG-DTA-MS)

● Flüoresans Spektrometresi

● Infrared Spektrometresi (IR)

● Yüzey Plazma Rezonans (SPR) Spektrometresi

●  Sıcaklık kontrollü UV-VIS Spektrometresi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Nilüfer / Görükle - BURSA 16059 Tel : +90 224 2941720 Fax: +90 224 2941899