Program Çıktıları & Eğitim Amaçları

BUÜ İnşaat Mühendisliği Program Çıktıları

i.a Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
i.b Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

ii.a Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; 
ii.b Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

iii.a Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; 
iii.b Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

iv.a Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; 
iv.b Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

v. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

vi.a Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 
vi.b Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; 
vi.c Bireysel çalışma becerisi.

vii.a Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; 
vii.b En az bir yabancı dil bilgisi; 
vii.c Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi, 
vii.d Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, 
vii.e Etkin sunum yapabilme becerisi, 
vii.f Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.


viii.a Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci;
viii.b Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ix.a Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; 
ix.b Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

x.a Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; 
x.b Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; 
x.c Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

xi.a Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi;
xi.b Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; 
xi.c Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

BUÜ İnşaat Mühendisliği Eğitim Amaçları

1. Kamu kurumlarında personel veya yönetici olarak görev alabilir,
2. Ulusal veya uluslararası boyutta hizmet veren özel şirketlerde proje mühendisi, saha mühendisi veya şantiye şefi olarak görev yapabilir, 
3. Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü çalışmalar yapabilir, üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilir, araştırma projelerinde görev alabilir ya da yürütebilir
4. İnşaat mühendisliği hizmetleri veren şirket kurarak ya da ortağı olarak işveren konumuna gelebilir. 
5. Kariyerine yön verebilecek uygun mesleki sertifika ve sosyal-eğitim programları ile kendini geliştirebilir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [29-Oca-2021 19:18]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [17-Nis-2023 08:45]

İçerik Görüntüleme : [2.435]