Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

DR.NURSAL KUMAŞ

 

Ö Z G E Ç M İ Ş

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 ADI SOYADI

 NURSAL KUMAŞ 

 BÖLÜMÜ

 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 

 KADRO ÜNVANI

 OKT.DR. 

 İŞ ADRESİ

 

 İŞ TELEFONU / FAKS

 

 E-POSTA ADRESİ

    nkumas@uludag.edu.tr  kumasnursal16@gmail.com

  doktor08@superposta.com

 ÖĞRENİM DURUMU

 ANABİLİM DALI

 KURUMUN ADI

 LİSANS

SOSYAL ANTROPOLOJİ

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 YÜKSEK LİSANS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 DOKTORA

TARİH

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 BİLDİĞİ YABANCI DİLLER

 İNGİLİZCE 

 

                                      BİLİMSEL ÇALIŞMALARI 

ULUSAL VE ULUSLARARASI
DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER   

 

MAKALELER

 

  1.“Bursa’da Kolera Salgını ve Alınan Karantina Önlemleri (1890-1895)”,   

    Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:21,

    C.21, Bursa, 2011, ss.213-241.   

  2.“Akçapınar Köyü”, Bursa Araştırmaları, Bursa Araştırmaları Vakfı, Bursa,

    Sayı:35, Kış 2012, ss.41-44.   

  3.“Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Bursa’da Taşıma Hizmetleri:

    Faytonlar, Briçkalar ve Landolar”, Bursa Araştırmaları, Bursa 

    Araştırmaları Vakfı, Bursa, Sayı: 36, Bahar 2012, ss.14-15.     

  4.“Akçapınar’da Ekmek Yapım Süreci”, Bursa’da Yaşam, Bursa, Mayıs 2012,

    Bursa, ss.388-392.      

  5."Measures Taken Against Contagious Diseases Observed in the Province  of Hudâvendigâr

  (1890-1910)"-Hudâvendigâr Vilâyeti’nde Görülen Bulaşıcı  Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler 

  (1890-1910)-,Journal of the  International Society for  the History of Islamic Medicine  

  (JISHIM),Vol.12-13, No:23-24-25-26,  April/October 2013-  2014,pp.133-142.

  

 6. "II. Abdülhamit Döneminde Bursa'da Sosyal Yardım Faaliyetleri", Bursa'da Yaşam, Bursa,        Temmuz 2014, ss. 60-62.   

 

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

  1."Osmanlı Döneminde Bursa'da Ulaşım Alanında Yaşanılan Gelişmeler", Mudanya                  Mütarekesi'nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi -          Bursa Valiliği- Uludağ Üniversitesi, 26-28 Eylül 2013, Bursa.   

 

 

 

 

 

 KİTAPLAR

 

 DİĞER    BİLİMSEL FAALİYETLER

 *Türkiye Geleneksel Kültür Haritasının Çıkarılmasına Yönelik İstanbul Üniversitesi

  Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü Tarafından Yapılan Çalışmanın

  Bursa-Balıkesir-Çanakkale Ayağında, Bursa Keles Akçapınar Köyü Alan Araştırması, 1996-97.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ (KAMU VE ÖZEL SEKTÖR)

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkan Yardımcılığı(Eğitim Planlama) (2013-2015)