Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

HACER KARABAĞ

 

Ö Z G E Ç M İ Ş

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

ADI SOYADI

Hacer KARABAĞ 

BÖLÜMÜ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ 

KADRO ÜNVANI

 

İŞ ADRESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

İŞ TELEFONU / FAKS

 

E-POSTA ADRESİ

hkarabag@uludag.edu.tr

ÖĞRENİM DURUMU

ANABİLİM DALI

 KURUMUN ADI

LİSANS

Tarih

Uludağ Üniversitesi

YÜKSEK LİSANS

Cumhuriyet Tarihi

Uludağ Üniversitesi

DOKTORA

Cumhuriyet Tarihi

Uludağ Üniversitesi

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:

İngilizce 

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI 

ULUSAL VE ULUSLARARASI
DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

“Çokkültürlülük ve Türkiye’deki Görünümü”, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt:9 Sayı:15, Yıl:2008-2, s.319-332.

“Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Kültürel Değişim Üzerinde Türk Aydınının Etkisi

(İsmail Hakkı Tonguç Örneği)”, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:18, Yıl: 2010-1,s.111-124.

“Ermeni Tehciri ve Tehcirden Dönen Ermenilerin İskan Sorunu”, Çağdaş

Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: VII, Sayı: 16-17, Yıl: 2008, s.143-163.

KİTAPLAR

 Hacer Karabağ- Mine Akkuş- Turgay Akkuş-Halit Eken-Gürhan Korkmaz-

İsmail Arslanhan-Hasan Ünlü, Türkiye Cumhuriyet Tarihi,Ekin Yayınevi,Bursa,2012.

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

 “İsmail Hakkı Tonguç’un İlk Gençlik Dönemi ve Düşünce Dünyasının Oluşumu”,

İsmail Hakkı Tonguç ve Okul Öncesinden Yüksek Öğretime Eğitim Sorunları,

Çözüm Önerileri Sempozyumu, İzmir, 2010.

“Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Tarih Eğitimi’nin Kimlik Oluşumuna Etkisi”,

II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, İzmir, 2010.

“Tarık Zafer Tunaya ve Türk Tarihçiliği” Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk

İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yaz Semineri, İzmir, 2010.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ (KAMU VE ÖZEL SEKTÖR)

 2006-2008 Murat Eğitim Kurumları

2007-2009 Uludağ Üniversitesi AİİT Bölümü (31. Madde ile)

2009-2010 Ardahan Üniversitesi AİİT Bölümü

2010-2011Dokuz Eylül Üniversitesi AİİT Enstitüsü

2011-   -   Uludağ Üniversitesi AİİT Bölümü