Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

DR.MİNE ERSEVİNÇ

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı

Dr. Mine AKKUŞ

Bölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Kadro Ünvanı

Okutman

   

İş Adresi

Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Görükle/BURSA

 

İş Telefonu / Fax

2242940929

E-mail adresi

  akkusm@uludag.edu.tr

ÖĞRENİM DURUMU

 

MEZUNİYET

Yabancı Ülke ise Ülke Adı

YILI

İlkokul

Elmasbahçe

   

Ortaokul

Yıldırım

   

Lise

Yıldırım

   

Yükseköğrenim (Lisans)

Uludağ

   

Yükseklisans

Uludağ

   

Doktora

Dokuz Eylül

   

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:

İngilizce

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI:

MAKALELER

“Bir İmparatorluğa Beşiklik Eden Topraklar: Domaniç”, Bursa Defteri, Osmanlı Özel Sayısı-1, Sayı: 3, Bursa, Eylül, 1999, s. 51- 68.
“Bursa Halkevi ve Çalışmaları”, Bursa Araştırmaları Dergisi, S: 4, Şubat 2004, s. 4-8.
 “Geçmişten Bugüne Uzanan Bir Soluk: Cumalıkızık”, Bursa Araştırmaları Dergisi, S:6, Ağustos 2004, s. 10-14.
 “Cumalıkızık Köyü’nün Temettüat Defterleri’ne Göre Değerlendirmesi”, Bursa Araştırmaları Dergisi, S: 7, Ekim 2004, s. 8- 12.
 “Atatürk Döneminde Bursa Halkevi Temsil Komitesi’nin Tiyatro Çalışmaları”, Bursa Araştırmaları Dergisi, S. 12, Bahar 2006, s. 58-60.
 “Bursa'nın Kurtuluşu: Savaş, Tutsaklık ve Özgürlük Günleri”  Geleneksel Bursa Tartışmaları"nın 27'ncisi, Bursa Defteri, Eylül 2006.
“Türk Devrimi Cumhuriyet ve Bursa”, Bursa Araştırmaları Dergisi, S: 22, Güz 2008, 10-12.
“Atatürk Dönemi’nde Bursa’da Tıp Çalışmaları-I”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 17, 2009/2, s. 257-276.
 “19. Yüzyılda Bursa’daki İpek Ticaretini Geliştirmeye Yönelik Bir Kurum: Vapur Kumpanyası Ve Nizamnamesi” OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dergisi), S: 24, Güz 2009, s. 1-20.

KİTAPLAR

Mine Akkuş-Turgay Akkuş- Fatma Kesiriklioğlu, Türk Devrim Tarihi, Aktüel Yayınevi, Bursa, 2004.
Erkan Şenşekerci-Yılmaz Gülcan- Hayrettin Şahin- Mine Akkuş- Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I, Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa 2007.
Erkan Şenşekerci- Nilüfer Akgün İnceman- Hayrettin Şahin- Mine Akkuş, “Mustafa Kemal Atatürk Söylev (1919–1927) ve Demeçler (1928–1938)”, Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa, 2007.
Mine Akkuş, Cumalıkızık Köy Monografisi, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009.

KİTAP BÖLÜMLERİ

“Cumalıkızık Köyü”, Uludağ'ın Beşibirliği Bursa Kızık Köyleri, Bursa Büyük Şehir Belediyesi BURSAV Yayını, Bursa, 2009, s. 66-80.
“Bursa Çarşı Bölgesi Mahalleri”, Çarşının Öyküsü Bursa, Bursa Büyük Şehir Belediyesi BURSAV Yayını, Bursa, 2010,  s. 300-311.
 “Bursa Erkek Lisesi Ve Bursa Kız Lisesi’nin Tarihçesi”, Mahalleler, Bursa Büyük Şehir Belediyesi BURSAV Yayını, Bursa. ( Yayın aşamasında)
“II. Meşrutiyet’in Yerel Düzlemde Yansımalarına Bir Örnek: Bursa”,  100. Yılında Jön Türk Devrimi, Editör; Sina Akşin, Salp Balcı, Barış Ünlü, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2010.

SEMPOZYUM VE KONGRELER

ULUSALBİLDİRİSİ YAYINLANANLAR
 “Bursa’da Atatürk Döneminde Halk Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Çalışmalar”, Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 2005.
“Atatürk Dönemi’nde Bursa’da Tıp Çalışmaları”, Atatürk Devri Sağlık Tarihi Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2007.
“Mudanya Halkevi’nin Açılışı”, Mudanya ve Mütareke Sempozyumu, Mudanya Belediyesi, Bursa, 2008.
"Hasan Âli Yücel'in Türk Aydınlanmasına Bir Hizmeti: İslam ve İnönü (Türk) Ansiklopedileri, Aramızdan Ayrılışımım 50. Yılında Hasan-Âli Yücel Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyumu, İzmir, 2011. (Dr. Turgay Akkuş ile birlikte)

BİLDİRİSİ YAYINLANMAMIŞLAR
“Bursa Halkevi”, Halkevlerinin Kuruluşunun 70. Yıldönümü Anma Programı, Ege Üniversitesi, 2002.
“II. Dünya Savaşı Yıllarında Kuşadası ve Çevresine Gelen Mülteciler”, II. Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, Kuşadası Belediyesi, 2008. (Dr. Turgay AKKUŞ ile birlikte)
“İzmir’deki Yunan İşgalinin İlk Günlerinin İstanbul Basınındaki İzdüşümleri”, Körfezde Zaman İzmir Araştırmaları Kongresi, İzmir, 2009. (Yayın aşamasında)
“İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Bursa-Mudanya Demiryolu ve Bursa Kenti”, İkinci İktisat Tarihi Kongresi,
Elazığ, 2010. (Yayın aşamasında).

ULUSLAR ARASI
BİLDİRİSİ YAYINLANANLAR
“Bursa Kent Tarihi İçinde Salgın Hastalıklar Ve Gerçekleştirilen Mücadeleler”, 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, Konya, 2008.
“Bursa Yayınlarında İlaç Reklâmları Ya Da Reklâmlarda Müstahzarâtçılık”, 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi (Poster Bildiri), Konya, 2008.
“II. Meşrutiyet’in Yerel Düzlemde Yansımalarına Bir Örnek: Bursa”,1908–2008: Jön Türk Devrimi’nin 100. Yılı Kongresi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2008.
“1950–1965 Yılları Arasında Kıbrıs Sorunu İle İlgili Basın-Yayın Araçlarında Yer Alan Değerlendirmelere Örnekler”, Kıbrıs Sempozyumu, Ankara, 2008. (Dr. Turgay AKKUŞ ile birlikte)
“Lausanne Barış Andlaşması’nın Ardından Türkiye’ye Gelen Kıbrıslı Göçmenler-Mülteciler”, Kıbrıs Sempozyumu, Ankara, 2008. (Doç Dr. Barış ÖZDAL ile birlikte)

BİLDİRİSİ YAYINLANMAMIŞLAR
“19. Yüzyılda Bursa’daki İpek Ticaretini Geliştirmeye Yönelik Bir Kurum: Vapur Kumpanyası Ve Nizamnamesi”, 11. Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2008.
“Industrıal Regıons Of Bursa Accordıng To The Cıty’s Draınage Map Of 1909”, Cıepo-18,
Internatıonal Commıttee Of Pre-Ottoman And Ottoman Studıes. 18th Symposıum, Filozofski
Fakultet, Sveucilista u Zagrebu, Zagreb, 2008.
“Türk Tarihinde At Kültürü Ve Bâkî Dîvânı’ndan Örnekler”, Cıepo Symposium On The Central
Asiatic Roots Of The Pre-Ottoman And Ottoman Culture, 2009, Bişkek. (Yrd. Doç Dr. Özlem
Ercan ile birlikte)
 “İşgal Yıllarında İstanbul’da Tiyatro”, Cıepo-19, Internatıonal Commıttee Of Pre-Ottoman And
Ottoman Studıes, Van, 2010.