Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

DR.MERT DİKİCİ

 

KİŞİSEL BİLGİLER

   

Adı Soyadı

Mert Dikici

   

Bölümü

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

   

Kadro Ünvanı

Okutman

   

Doğum Yeri ve Tarihi

23.07.1981

   

İş Adresi

     

Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Görükle-Bursa

   
     

İş Telefonu / Fax

     

E-mail adresi

mertdikici@uludag.edu.tr

   

ÖĞRENİM DURUMU

 

MEZUNİYET YILI

Yabancı Ülke ise Ülke Adı

   
         

İlkokul

Erenköy İlkokulu

               

Ortaokul

Mustafa Mihriban Boysan Ortaokulu

               

Lise

Fenerbahçe Süper Lisesi

               

Yükseköğrenim (Lisans)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü University of Portsmouth Department of International Relations

2004

             

Yükseklisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

2007

             

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 

Devam Ediyor

             

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:

İngilizce 

           

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI:

           

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

           

"Yön Dergisi'nin Türk Dış Politikasına Bakışı", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, No: 2, Aralık 2009 

           

"A.Haluk Ülman Bibliyografyası", Türk Dış Politikasını Düşünmek- A. Haluk Ülman'a Armağan, Der.Gencer Özcan, Günay Göksu Özdoğan, Şule Kut, (İstanbul: Der Yayınları, 2012) 

           

"Altmışlı Yılların Siyasal Dergilerinde A. Haluk Ülman'ın Yazılarından Örnekler", Türk Dış Politikasını Düşünmek- A. Haluk Ülman'a Armağan, Der. Gencer Özcan, Günay Göksu Özdoğan, Şule Kut, (İstanbul: Der Yayınları, 2012)  

           
             
             

KİTAPLAR

           
             
             
             
             

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER 

           

Bildiri : "1 Mart Tezkerisinde Karar Alma Sürecinin İşleyişi"

           
             
             
             

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ (Kamu ve Özel Sektör)