Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

DR.TURGAY AKKUŞ

 

Ö Z G E Ç M İ Ş

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

ADI SOYADI

TURGAY AKKUŞ 

BÖLÜMÜ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 

KADRO ÜNVANI

 

İŞ ADRESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

İŞ TELEFONU / FAKS

 

E-POSTA ADRESİ

takkus@uludag.edu.tr 

ÖĞRENİM DURUMU

ANABİLİM DALI

 KURUMUN ADI

LİSANS

TARİH

 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

DOKTORA

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER:

 
 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI 

ULUSAL VE ULUSLARARASI
DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

MAKALELER

1909 Adana Olaylarına İlişkin Yargılama Süreci, ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Sayı: 10,

Yaz 2003, Ankara.

Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Bursa’da Sevk Ve İskân Uygulamaları ve Sonuçları,

OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Dergisi),Sayı: 23, Yıl: 2008, Ankara.

Bir İktisadi Siyasa Projesi: Milli İktisat Ve Bursa, ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ

ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Cilt: VII, Sayı: 16-17, Yıl: 2008 / Bahar-Güz,

İzmir.

SEMPOZYUM VE KONGRELER

İmparatorluk Sürecinde Bursa da Meşrutiyet Bayramları, II. Bursa Halk Kültürü

Sempozyumu, 2005, Bursa.

II. Dünya Savaşı Yıllarında Kuşadası ve Çevresine Gelen Mülteciler, II. Geçmişten

Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, Kuşadası Belediyesi, 2008, İzmir.

(Dr. Mine Ersevinç ile birlikte)

1950-1965 Yılları Arasında Kıbrıs Sorunu İle İlgili Basın-Yayın Araçlarında Yer Alan

Değerlendirmelere Örnekler, I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu2008, Ankara.

(Dr. Mine Ersevinç ile birlikte)

Hasan Âli Yücel'in Türk Aydınlanmasına Bir Hizmeti: İslâm ve İnönü (Türk)

Ansiklopedileri , Hasan Âli Yücel'den Günümüze Eğitim Bilim Kültür

Politikaları Sempozyumu, 2011, İzmir. (Dr. Mine Ersevinç ile birlikte)

KİTAPLAR

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslimler, Libra Yayınevi,

2010, İstanbul.

DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ (KAMU VE ÖZEL SEKTÖR)