Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Öğr. Gör. Fatih Mehmet ALBAYRAK

Lisans
Ezher Üniversitesi, İslam Bilimleri Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi
Mısır 1993
fmehmet.ezheri@hotmail.com
2431066 - 60271
Yüksek Lisans
İslam Hukukunda Terör Niteliği Taşıyan Suçlar, U. Ü. Sosyla Bilimler Enstitüsü 
Bursa 1997
Doktora