Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Arş. Gör. Figen EYÜPOĞLU

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 2012
figen_eyupoglu.90@hotmail.com
2431066 - 60263
Yüksek Lisans
İbn Sinân el-Hafâcî ve "Sirru'l-Fesâha" Adlı Eseri Işığında Belâğattaki Yeri, U. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2015
Doktora