Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÖZ

Lisans
 
   
selahattinoz@uludag.edu.tr
2431066 - 60303
Yüksek Lisans
Kur’ân’da Şifa Kavramı     Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul 2004
Doktora
Kâdî Abdülcebbâr ve Kâdî Beyzâvî’nin Müteşâbih Ayetlere Yaklaşımının Mukayesesi
İstanbul 2011
Akademik Çalışmalarım