Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan AKÇAY

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   
Bursa 2002
aliihsanakcay@hotmail.com
2431066 - 60243
Yüksek Lisans
Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara 2003
Doktora
Türk Edebiyatında Manzum Akâidnâmeler,  Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2011
Akademik Çalışmalarım