Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi M.Murat YURTSEVER

Lisans
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
Ankara 1978
muratyurtsever@gmail.com
2431066 - 60011
2431066 - 60334
Yüksek Lisans
Lamii Çelebi Bursa Şehrengizi     Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1982
Doktora
İsmail Hakkı Bursevi Divanı     Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1990
Akademik Çalışmalarım