Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi İlhami ORUÇOĞLU

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   
Bursa 1998
orucogluilhami@hotmail.com
2431066 - 60217
Yüksek Lisans
XV. ve XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Yaygın Olan Türkçe Eserler, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2000
Doktora
Başlangıcından Günümüze İslam Dünyasında Peygamber İmajı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2008
Akademik Çalışmalarım