Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. M. Asım YEDİYILDIZ

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   
İzmir 1984
yediyildiz@uludag.edu.tr
2431066 - 60214
Yüksek Lisans
Şer'iyye Sicillerine Göre Bursa'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı (1655-1658), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara 1986
Doktora
Başlangıcından Günümüze Yıldırım Külliyesi ve Ulucami, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara 1995
Akademik Çalışmalarım