Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Enver UYSAL

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 1980
euysal@uludag.edu.tr
2431066 - 60313
Yüksek Lisans
Niyet-Davranış İlişkisi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1984
Doktora
İhvânu's-Safa Metafiziğinde Tanrı ve Tanrı-Âlem İlişkisi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1990
Akademik Çalışmalarım