Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Vejdi BİLGİN

Lisans
Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   
Samsun 1994
vbilgin@hotmail.com
2431066 - 60342
Yüksek Lisans
Toplumsal Çözülme ve Din İlişkilerine Din Sosyolojisi Açısından Kavramsal Bir Yaklaşım,   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Samsun 1996
Doktora
Sosyo-Kültürel Şartların Fıkhi Hükümlere Etkisi (Dinî Hukukun Toplumsal Kaynakları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Samsun 2001
Akademik Çalışmalarım