Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk BİLGİN

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 2003
omfabil@hotmail.com
2431066 - 60261
Yüksek Lisans
Kur’ân’da “Kelime” Kavramı, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ankara 2005
Doktora
el-Mâtüridî'nin Te'vîlâtü'l-Kur'ân'ının Dirâyet Tefsiri Açısından Tahlili, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2012
Akademik Çalışmalarım