Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Abdullah KARTAL

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 1993
akartal@uludag.edu.tr
2431066 - 60268
Yüksek Lisans
Abdullah Bosnevî'nin Merâtib-i Vucûd ile İlgili Bir Risalesi, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul 1996
Doktora
Abdülkerim Cîlî'nin Tasavvuf Felsefesi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2002
Akademik Çalışmalarım