Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. U. Murat KILAVUZ

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 1999
murat_kilavuz@hotmail.com
2431066 - 60260
Yüksek Lisans
İslâm Düşüncesinde Dolaylı Fiil ve Davranışlar (Tevlid - Tevellüd), Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2001
Doktora
İslâm Kelâmında Kozmolojik Delil (Hudûs - İmkân), Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2007
Akademik Çalışmalarım