Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültes
İstanbul 1989
caferkaradas@hotmail.com
2431066 - 60281
Yüksek Lisans
Aliyyü'l-Kârî, Hayatı, Eserleri ve Bazı İtikâdî Görüşleri , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul 1991
Doktora
İbn Arabî'nin İtikadî Görüşleri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü   
İstanbul 1997
Akademik Çalışmalarım