Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi M. Salih KUMAŞ

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 1999
msalihkumas@hotmail.com
2431066 - 60289
Yüksek Lisans
İslâm Hukuku ve Beşeri Hukukta Boşanma (Hukuk-ı Âile Kararnamesi ve Türk Medeni Kanunu Karşılaştırması) , Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2001
Doktora
Çok-Hukuklu Sistem ve İslâm Hukuku'ndaki Yeri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2007
Akademik Çalışmalarım