Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Recep CİCİ

Lisans
Bursa Yüksek İslam Enstitüsü
Bursa 1981
cicirecep@hotmail.com
2431066 - 60279
Yüksek Lisans
Serahsî, Gazalî ve İbnü'l-Hümâm'a Göre Emir Nehiy Tahlili , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul 1985
Doktora
Kuruluştan Fatih Devrinin Sonuna Kadar Osmanlılarda Fıkıh Çalışmaları , Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul 1994
Akademik Çalışmalarım