Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Öğr. Gör. Fatih Tokur

Lisans
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Kayseri 1997
faatihbey@gmail.com
2431066 - 60274
Yüksek Lisans
İbni Kuteybe'nin Te'vilu Müşkilu'l-Kur'an Adlı Eserinde Mülhidlere Karşı Kur'an Savunması, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa Devam Ediyor
Doktora