Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN
Dekan

Prof. Dr. Remzi KAYA
Dekan Yardımcısı

Yard. Doç. Dr. M.Murat YURTSEVER
Dekan Yardımcısı