Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Arş. Gör. Feride BAKAR

 

Açıklama: C:\Users\esra\Desktop\Foto_feride_bakar.png

 

Bölümü

Maliye

Anabilim Dalı

Mali Hukuk

Unvanı

Araştırma Görevlisi

E-mail adresi

feridebakar@uludag.edu.tr

Telefon

294 10 42

Kişisel web sayfası

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi S.B.E. Maliye, (Devam Ediyor).

Vienna University of Economics and Business, Institute for Austrian and International Tax Law, Şubat–Temmuz 2015, (Guest researcher)

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi S.B.E. Maliye, 2011.

Lisans

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye, 2008.

University of Economics – Varna, 2008 (Erasmus – Bahar Dönemi).

Orta Öğrenim

Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi.

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

2009

YABANCI DİL

İngilizce

 

YAYINLAR

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

Adnan Gerçek, Güneş Çetin Gerger, Çağatan Taşkın, Feride Bakar, Simla Güzel, Mükellef Hakları: Türkiye Perspektifi ve Geliştirilmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.

Adnan Gerçek, Feride Bakar, “Mükellef Haklarının Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Işığında Korunmasının Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Metin Taş’a Armağan, (Ed. Adnan Gerçek, Fatih Saraçoğlu), Gazi Yayınevi, 2015, ss. 11-34.

Adnan Gerçek, Feride Bakar, “Türkiye’de ‘Ar-Ge İndirimi’ Uygulamasının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Şükrü Kızılot’a Armağan, Gazi Üniversitesi İİBF Yayını, Ankara, 2014, ss. 326-348.

Adnan Gerçek, Feride Bakar, “Belirlilik İlkesi Açısından Türkiye’de Bütçe Gelirlerinin Değerlendirilmesi”, Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, (Ed. Figen Altuğ, Ahmet Kesik, Murat Şeker), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013, ss. 317-347.

 

Makale

Güneş Çetin Gerger, Feride Bakar, Adnan Gerçek, “Türkiye’de Mali Müşavirlerin Mükellef Haklarına ve Gelir İdaresine Bakışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Sosyoekonomi, S. 24(29), 2016, ss. 45-72.

Adnan Gerçek, Feride Bakar, Fulya Mercimek, Erdem Utku Çakır, S. Asa, “Vergilemenin Anayasal Temellerinin Çeşitli Ülkeler Açısından Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Çıkarımlar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 63(1), 2014, ss. 81-130.

Güneş Çetin Gerger, Adnan Gerçek, Çağatan Taşkın, Feride Bakar, Simla Güzel, “Determining The Factors That Affect Taxpayers’ Perspective on Tax Administration: Research in Turkey”, International Journal of Economics and Finance Studies (IJEFS), Vol. 6(1), 2014, pp. 18-28.

Feride Bakar, Adnan Gerçek, Fulya Mercimek, "Vergilemede Adalet Normunun Çeşitli Ülke Anayasalarındaki Görünümü", Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 2013/2, ss. 62-77.

Feride Bakar, “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımında Son Durum”, Bilanço, Sayı: 148, Kasım – Aralık, 2013, ss. 75-79.

Feride Bakar, "Vergi İdareleri Arası İşbirliği: Fiscalis ve Fiscus Programları", Ekonomi Bilimleri Dergisi, C. 4, S. 2012/2, ss. 35-44.

Feride Bakar, Adnan Gerçek, “Türkiye’de Mükellef Haklarının Korunmasına Yönelik Bir Vergi Ombudsmanı Önerisi”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı: 92, Ağustos, 2012, ss. 3-28.

Feride Bakar, Mircan Yıldız Tokatlıoğlu, “Küresel Finansal Kriz Sürecinde Avrupa Birliği Vergi Politikaları”, Maliye Dergisi, Sayı: 163, Temmuz-Aralık, 2012, ss. 481-504.

Feride Bakar, “Vergi Hukukunda ‘Üçüncü Kişi Vergi Ödevlisi’ ve Sorumlulukları”, E-Yaklaşım, Sayı: 221, Mayıs, 2011, ss. 617-624.

Feride Bakar, “Vergi Kabahatlerinde ve Vergi Suçlarında Tekerrürün İncelenmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl:33, Sayı: 261, Haziran, 2010, ss. 175-185.

Tebliğ

Feride Bakar, “Improving Voluntary Tax Compliance of Large Businesses: Cooperative Compliance Models”, 2. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Nedherlands, 29-30 October, 2016.

Adnan Gerçek, Feride Bakar, “Vergi Denetiminde Risk Analizinin Yeri: Bazı Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme”, 31. Maliye Sempozyumu, Antalya, 2016.

Güneş Çetin Gerger, Feride Bakar, Adnan Gerçek, “Determining The Factors That Affect Certified Public Accountants’ Perspective on Taxpayers’ Rights and Tax Administration: Research in Turkey”, 1. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Germany, 29-30 October, 2015.

Adnan Gerçek, Feride Bakar, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Sonucunda Alınan Kararların Mükellefler Açısından Sonuçları”, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bakü, Azerbaycan, 28-31 Ekim, 2015.

Adnan Gerçek, Güneş Çetin Gerger, Feride Bakar, “Türkiye’de Mükellef Hakları Algısının Tespiti ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler”, 30. Maliye Sempozyumu, Antalya, 20-24 Mayıs, 2015.

Feride Bakar, Adnan Gerçek, Fulya Mercimek, "Vergilemede Adalet Normunun Çeşitli Ülke Anayasalarındaki Görünümü", 6. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Kuşadası, 5-6 Ekim, 2013.

Güneş Çetin Gerger, Adnan Gerçek, Çağatan Taşkın, Feride Bakar, Simla Güzel, “Determining The Factors That Affect Taxpayers’ Perspective on Tax Administration: Research in Turkey”, International Conference on Business, Management, Economics and Finance (ICBMEF), Kuşadası, 2013.

Feride Bakar, K. Burcu Öngen, “Türkiye’de Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Başarımında Orta Vadeli Harcama Sisteminin Analizi”, Türkiye Ekonomi Kurumu, 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, İzmir, 1-3 Kasım, 2012.

İsmail Tatlıoğlu, Feride Bakar, S. Çukurçayır, “Considerations on the Roots and the Results of the Debt Crisis in Euro Zone”, Eurasian Forum on Social Sciences (EFSS), Bakü, Azerbaijan, 18-21 October, 2012.

Feride Bakar, “Vergi İdareleri Arası İşbirliği: Fiscalis ve Fiscus Programları”, 5. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Kuşadası, 6-7 Ekim, 2012.

Proje

Proje Araştırmacısı, “Türkiye’de Vergi Riski Algısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”, Proje Yürütücüsü: Adnan Gerçek, Uludağ Üniversitesi BAP, Proje No:KUAP(İ)-2016/12, 2016-2017.

Projede Bursiyer, “Çeşitli Ülke Uygulamalarından Hareketle Türkiye’de Mükellef Haklarının Geliştirilmesi”, Proje Yürütücüsü: Adnan Gerçek, TÜBİTAK Projesi, Proje No: SOBAG-112K505, 2013-2014.

Proje Araştırmacısı, “Çeşitli Ülkelerde Vergilemenin Anayasal Temellerinin Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Çıkarımlar”, Proje Yürütücüsü: Adnan Gerçek, Uludağ Üniversitesi BAP, Proje No:KUAP(İ)-2012/68, 2012-2013.

Diğer Çalışmalar

Düzenleme Komitesi Üyeliği, 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu / IPFCtr, 10-14 Mayıs, Kemer, Antalya, 2017.

Düzenleme Komitesi Üyeliği, II. Ulusal Mükellef Hakları Kongresi, 21 Ocak, İzmir, 2016.

TUBİTAK 2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu – Vienna University of Economics and Business Institute for Austrian and International Tax Law (Guest researcher), Şubat – Temmuz 2015.

Düzenleme Komitesi Üyeliği, I. Ulusal Mükellef Hakları Sempozyumu, 13 Aralık, Bursa, 2014.

İsmail Tatlıoğlu, Feride Bakar, S. Çukurçayır, "Euro Alanı Borç Krizinin Sebep ve Sonuçlarına İlişkin Değerlendirmeler", Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, Forum Kitabı, I. Cilt, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Bakü, 2013, ss. 264- 284.

Adnan Gerçek, Çağatan Taşkın, Güneş Çetin Gerger, Feride Bakar, Simla Güzel, “Türkiye’de Mükellef Haklarının Geliştirilmesi”, Uludağ Üniversitesi, III. Bilgilendirme ve Ar-ge Günleri, Poster Sunumu, Kasım, 2013.

Yeni Gelir Vergisi Yasa Tasarısının Değerlendirilmesine İlişkin Rapor, Bursa SMMMO, 2013.

Adnan Gerçek, Feride Bakar, Fulya Mercimek, Erdem Utku Çakır, S. Asa, “Anayasalardaki Vergileme İlkeleri: Türkiye İçin Çıkarımlar”, Uludağ Üniversitesi, II. Bilgilendirme ve Ar-ge Günleri, Poster Sunumu, Kasım, 2012.

Düzenleme Komitesi Üyeliği, I. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Araştırmalar Konferansı (IISIC), Uludağ Üniversitesi, 17-21 Haziran, Bursa, 2012.

Adnan Gerçek, Güneş Çetin Gerger, Çağatan Taşkın, Simla Güzel, Feride Bakar, “Türkiye’de Mükellef Haklarının Durumu ve Algılanması”, Uludağ Üniversitesi, I. Bilgilendirme ve Ar-ge Günleri, Poster Sunumu, Kasım, 2011.

 

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.