Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan LEBA

 

Açıklama: C:\Users\esra\Desktop\Web Bilgileri\Maliye\Reyhan tansöker.jpg

Bölümü

Maliye

Anabilim Dalı

Mali İktisat

Unvanı

Dr. Öğr. Üyesi

E-mail adresi

reyhan@uludag.edu.tr

Telefon

(0224) 2941143

Kişisel web sayfası

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Uludağ Üniversitesi S.B.E.

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi S.B.E.

Lisans

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.

Orta Öğrenim

Buldan Akın Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

1989 – 2001

Yardımcı Doçentlik

2001-

YABANCI DİL

İngilizce

 

YAYINLAR

 

KİTAPTA BÖLÜM

 Leba Tansöker, R., “Yürürlükteki Gelir Vergisi Tarifesinin Adalet Açısından Değerlendirilmesi ”, Güncel Mali Konular, (Ed. Nihat Edizdoğan), Dora Yayıncılık, Bursa, 2009, s.213-237, (ISBN: 978-605-4118-48-9)

 

 

MAKALELER

Leba, R., “Türkiye’de Belediyelerin Ekonomik Girişimleri ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar”, U.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 17, Sayı:1-2, Mayıs 1999.

Leba, R., “Mali Anayasa Üzerine Düşünceler ve Türkiye’nin Gerçekleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 2, Haziran 2001.

Leba, R., “Küreselleşmenin Öteki Yüzü:Yoksulluk”, Mevzuat Dergisi, Yıl:4, Sayı: 43, Temmuz 2001.

Leba, R., “Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devletin Önemi ve Sosyal Devletin Geleceği”, Mevzuat Dergisi, Yıl:4, Sayı: 44, Ağustos 2001.

Burhan, N. ve Leba Tansöker, R., “Küreselleşme Karşısında Üniversitelerimiz”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 21-22, Mayıs-Haziran 2006.

 

 

KONGRE FAALİYETLERİ

Leba Tansöker, R. “The Evaluation of the Turkish Agricultural Sector in terms of Personal Income Tax”, 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 October 2016, Amsterdam / Holland.

 

 

 

 

 

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.