Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Anabilim Dalları-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

          Arş. Gör. Burak Faik EMİRGİL

 

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

 

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı

 

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

 

© 2016 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.