Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yönetim – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


 

Prof. Dr. Derda KÜÇÜKALP      
Bölüm Başkanı


                  
                                                                                                                            

                                            Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KAYA                                              Dr. Öğr. Üyesi Elif Madakbaş GÜLENER                                        Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                      Bölüm Başkan Yardımcısı 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                               

 
 

 

 

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.