TEMEL DEĞERLERİMİZ:

Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Bağımsızlık, Başkanlığın denetim kurumu olarak varlığının ve tarafsız hizmetler sunabilmesinin ön koşuludur. Denetimlerin dürüst, önyargıdan uzak ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi ve mesleki etik kurallarına uyulması güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur.

İyi Yönetişim ve Beklentilere Duyarlılık

Kurum yönetiminde hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik, katılımcılık, eşitlik, adil olmak, tutarlılık, hukukun üstünlüğü, bilimsellik gibi iyi yönetişim ilkelerini gözetmek ve uygulamak temel prensiplerimizdendir. Bu ilkeler ışığında, Üst yönetici ile diğer iç ve dış paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarına duyarlı olunması, daha iyi bir kamu yönetimini hedefleyen ortak bir anlayış içinde çözümler üretilmesi önemlidir.

Yeniliğe Açıklık

Günümüz dünyasındaki hızlı gelişim ve buna bağlı olarak oluşan sorunlara genelde kurum yönetiminin, özelde başkanlığımızın zamanında ve etkin cevaplar bulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle; sürekli gelişim anlayışıyla yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulanların hayata geçirilmesi önemdir.

Mesleki Yetkinlik ve Sürekli Gelişim

Denetimde kalitenin sağlanması; mesleki bağımsızlığa sahip, yaratıcı ve analitik düşünen, ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın, denetim kültürünü özümsemiş iç denetçilerin varlığıyla mümkün olacaktır. Bu inançla iç denetçilerin bilgi ve becerilerinin sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.137]