Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS 2018
English

Uludağ Üniversitesi yönetiminden açıklama

Haber Tarihi : 31-07-2017
Uludağ Üniversitesi

 

Üniversitemiz tarafından yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesi neticesinde ihale üzerinde kalan yüklenici firma bünyesinde çalışan ve iş akitleri feshedilen bazı özel güvenlik personeli tarafından 28.07.2017 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması ve buna dayalı olarak bazı basın yayın organlarında yer alan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Uludağ Üniversitesi, bünyesindeki fakülteler, yüksekokullar, enstitüler ve teknoloji araştırma merkezleri ile Türkiye’nin en köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversitemiz ayrıca bünyesinde bölgenin en önemli ve en kapsamlı sağlık kuruluşlarından olan Tıp Fakültesi’ni de barındırmaktadır. Üniversitemiz eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti niteliğindeki kamu hizmetlerinin büyük bir bölümünü 16.000 dönümlük Görükle Kampüsü’nde yerine getirmektedir.

Üniversitemizin üstlendiği kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi noktasında bu faaliyetlerin yürütüldüğü alanların güvenliğinin gerekli ve yeterli derecede sağlanması için Güvenlik Hizmeti Alımı ihaleleri gerçekleştirilmektedir. Bu Özel Güvenlik Alımı ihaleleri neticesinde çalışan personelin işe alınmaları, işten çıkarılmaları tamamen yüklenici firmanın yükümlülüğünde olup, akdedilen sözleşme hükümleri gereğince de Üniversitemizin bu konuya bir dahli söz konusu değildir. Üniversitemizin akdedilen sözleşmelerdeki yetkisi işin sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesinden ve gerekli görülen disiplinsizlik hallerinde ilgili personel hakkında tutulan raporun yükleniciye iletilmesinden ibarettir.

Uludağ Üniversitesi, Anayasa’ya ve kanunlara sonuna kadar bağlı bir kurum olup bugüne kadar personelin etnik kökeni ile ilgili olarak asla bir ayrımcılık ya da kayırma yapılmamıştır. Üniversitemiz nezdinde çalışan gerek akademik gerek idari personel gerekse de yüklenici firma çalışanları aralarında hiçbir zaman ayrım yapılmadan herkese eşit şekilde davranılmış ve uygulama yapılmıştır. Bundan sonra da aynı hassasiyet ve adalet anlayışı sergilenmeye devam edecektir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki 28.07.2017 tarihinde basın açıklaması yapan şahısların işten çıkarılmaları yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen fesih bildirimleri ile yapılmıştır. Bu şahıslar tarafından Bursa İş Mahkemeleri nezdinde de işe iade istemine dayalı davalar halen devam etmektedir. Bu davalarda basın açıklamasında bulunan şahıslar iş akitlerinin feshinin kendilerinin etnik kökenine dayalı olarak yapıldığına dair bir iddiaları da bulunmamaktadır. Diğer taraftan, iş akitleri sona erdirilen ilgili personelin buna gerekçe oluşturan resmi tutanaklar da mevcut olup, yasal mercilere de sunulmuştur.

Polis Memuru Abdülkadir Şahin ise Bursa Valiliği makamınca Uludağ Üniversitesi Rektörü’nün güvenliğini sağlamakla görevli olup, personelin alımı ve ya işten çıkarılması ile ilgili bir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu noktada gerçeği yansıtmayan iddialarla yapılan basın açıklamasının yargılamaları etkilemeye yönelik olduğu açıktır. Asılsız iddialarla üniversitemizin itibarını ve toplumsal barışı zedelemeye yönelik beyanlar hakkında gereken yasal işlemler de başlatılmıştır.

Belirtilen nedenlerle; Üniversitemiz nezdinde yüklenici firmalar bünyesinde çalışan ve iş akitleri yüklenici firma tarafından feshedilen bazı şahıslar tarafından 28.07.2017 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklamasına ve buna dayalı olarak bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz. HABER ARŞİVİ (Tüm Haberler)