Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

Dev bütçeli İKMAMM Projesi’ne Uludağ Üniversitesi Damgası

Haber Tarihi : 04-07-2017
Uludağ Üniversitesi

 

Uludağ Üniversitesi ve Bursa Ticaret Sanayi Odası’nın (BTSO) iş birliği ile hayata geçen İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) Projesi, Kalkınma Bakanlığı tarafından Güdümlü Proje Desteği kapsamında onaylandı. Proje, 15.5 milyon liralık bütçesiyle Türkiye’de bu alanda yapılan en büyük yatırım özelliğine sahip.

İKMAMM, yenilikçi bir sanayi-üniversite işbirliği modeliyle hayata geçecek. Merkez başta Bursa bölgesi lokomotif sektörleri olan otomotivden havacılık ve rüzgar enerjisine kadar birçok alanda dönüşüme öncülük eden üretim, test, sertifikasyon ve eğitim faaliyetleri ile entegre edilmiş bir merkez haline gelecek. Sektörün araştırma geliştirme projelerine destek sağlayacak merkez, aynı zamanda BTSO ve Uludağ Üniversitesi iş birliğinde farklı bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) tarafından özel sektör mantığı ile işletilecek.

ÇIĞIR AÇICI BİR EKOSİSTEM

Kompozit sektöründe araştırma geliştirme faaliyetlerine dinamizm katacak merkez, kompozit malzeme teknolojileri alanında lisansüstü eğitim, temel araştırma, uygulamalı araştırma, ürün geliştirme ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca merkezde lisans üstü öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, araştırmacılar, mühendisler ve prototip üretiminde yer alacak insan kaynakları eşzamanlı olarak birlikte çalışacaklar.

NİTELİKİ ÜRETİME REHBERLİK EDECEK

Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (TTTMM) ile aynı çatı altında kurulacak merkezin, çok disiplinli araştırmanın, öğrenmenin, üretmenin oluşturacağı çığır açıcı bir ekosistem oluşturacağını kaydeden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “İki mükemmeliyet merkezinin tek bir çatı altında yönetilmesi, ortak alanlar, ortak personel ve laboratuvarları kullanacak olması, her iki projenin de daha efektif bir hale gelmesini sağlayacak. Merkez, bölgedeki rekabet gücünün artması ve yerli katma değeri yüksek teknolojik ürünlere geçiş noktasında köprü görevi üstlenecek. Kompozit malzeme üretimi yapan firmalarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında hem katma değeri arttırıcı spesifik projeler geliştirilecek, hem de Ar-Ge çalışmaları sayesinde firmaların kendi bünyesinde gerçekleştiremediği kabiliyetlere sahip olunacak. Böylelikle merkez, firmaların katma değeri yüksek ürünler üzerindeki çalışmalarına büyük katkı sağlayacak” dedi.

TİCARİLEŞMİŞ AR-GE ÇALIŞMALARI ARTACAK

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, İKMAMM’ın entegre bir merkez olacağını söyledi. Başkan Burkay, İKMAMM’ı sadece bir araştırma merkezi olarak değil, sektörü ‘ortak akıl’la buluşturan bir model olarak gördüklerini de vurguladı. İbrahim Burkay, “Merkezde kompozit malzeme üreten firmalarımız ile önemli projeler geliştirilecek. Mükemmeliyet merkezleri bir prototip üretim merkezi gibi çalışarak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine öncülük edecek ve ticarileşmiş Ar-Ge çalışması sayısını artıracak. Bu sayede merkezimiz firmalarımızın katma değerli ürünleri üretmeleri noktasında tamamlayıcı bir kuruluş olarak işlev görecektir. Merkez Bursa sanayisinin yüksk üretime dönüşümüne katkı sağlayacak, stratejik sektörlerde ihracatı artıracaktır” dedi.

AKADEMİSYENLERE DAVET

Projenin hazırlanması ve yürütücülüğünde görev alan Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Karahan, merkezin en önemli dinamiğinin akademik personel olacağını vurguladı. Karahan, “Gerek üniversitemizden gerekse diğer üniversitelerden ve konuyla ilgili çalışma yapan akademisyenleri İKMAMM’ın altyapısından yararlanmaya ve iş birliğine davet ediyoruz” şeklinde konuştu. HABER ARŞİVİ (Tüm Haberler)