Uz. Dr. Kadriye TERZİOĞLU

 

 

Ad Soyad Kadriye Terzioğlu

E-Posta dr.kadriyete@gmail.com

 

Eğitim Bilgileri

1993 - 2001 Atatürk Üniveristesi Tıp Fakültesi

2005 - 2010 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi- Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitimi

2013 - 2016 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi- Erişkin Allerji ve

İmmunoloji Yan Dal Eğitimi

 

İş deneyimi:

2019-2021 Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Alerji ve İmmunoloji uzman doktor

2017 - 2019 Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Allerji ve

İmmunoloji Zorunlu Hizmeti

2013 - 2016 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi-Allerji ve İmmunoloji

Yan Dal Eğitimi

2010 - 2013 Mardin Devlet Hastanesi- Göğüs Hastalıkları Zorunlu Hizmeti

2005 - 2010 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi- Göğüs Hastalıkları Asistanlık Eğitimi

2001 - 2004  Aile hekimliği

 

YAYIN LİSTESİ

 

Uluslararası Yayınlar

1- Ediger D, Terzioğlu K,  Tülümen Öztürk R. Venom allergy, risk factors for systemic reactions and the knowledge levels among Turkish beekeepers. Asia Pacific Allergy, 2018

2- Terzioğlu KEdiger DTülümen Öztürk RDurmuş EAlışır MF. Kounis syndrome not induced but prevented by the implantation of a drug-eluting stent: a case report. Anatol J Cardiol. 2017

 3- Terzioğlu K, Gözükara S, Kant A. Red meat allergy in patients with IgE antibodies specific for galactose-alpha-1.3-galactose; A case series from Turkey. Revue Franchise d’Allergologie. 2021

4- Kant A, Terzioğlu K. Association of severity of allergic rhinitis with neutrophil-to-lymphocyte, eosinophil-to-neutrophil, and eosinophil-to-lymphocyte ratios in adults. Allergologia et immunopathologia . 2021

5- Terzioğlu K, Epöztürk K. A successful protocol for desensitization to iron salts. Indian Journal of Pharmacology. 2021

6- K Terzioğlu, Ö Sancar, HÇ Ekerbiçer, RT Öztürk, K Epöztürk. Tolerability to paracetamol and preferential COX-2 inhibitors in patients with cross-reactive nonsteroidal anti-inflammatory drugs hypersensitivity. Asia Pacific Allergy. 2020

7- D Eyice Karabacak, S Demir, OO Yeğit, A Can, K Terzioğlu, et al. Impact of anxiety, stress and depression related to COVID19 pandemic on the course of hereditary angioedema with C1inhibitor deficiency. Allergy 2021

8- OO Yeğit, S Demir, D Ünal, M Olgaç, K Terzioğlu, D Eyice Karabacak et al. Adherence to subcutaneous immunotherapy with aeroallergens in reallife practice during the COVID19 pandemic. Allergy 2021

9-  Terzioğlu K, Ayhan M. Comparative assessment of platinum salt and taxes group hypersensitivity reactions, the role of skin tests in diagnosis? Oncology pharmacy practice. 2021

10- Özmen İ, Aksoy E, Kongar N, Ataç G, Sevim T, Terzioğlu K, Çelikoğlu E, Tahaoğlu K.  Unilateral Massive Transudative Pleural Effusion Dueto a Duro pleural Fistula. Turk Gogus  Kalp Damar 2014

 

 

UlusalYayınlar:

1- S Erol, ŞO Tandoğdu, ŞT Gülen, B Oktay, P Tunç, K Terzioğlu. Long term oxygen therapy and factors affecting patient adherence. Cumhuriyet Medical Journal .

2- Ağca M.Ç, Terzioğlu K, Duman D, Kuyucu T, Tepetam M.F.  The Factors Effecting the Treatment Results of Relapsing Tuberkulosis. Journal of Chest Diseases and Critical Care.2014;3

3- Ağca M, Turk S, Duman D, Terzioğlu T, Tepetam M, Mısırlıoğlu A, Partal M, Karagöz T. The early detection of mycobacterıum tuberculosis and rıfampıcın resistance ın smear negative tuberculosis. Yeditepe Medical Journal.2015;35-35

4- Bilgin C, Çoban H, Nalbant A, Terzioğlu K. Mesleki astım Occupatıonal Asthma. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi. 2017

5- Terzioğlu, Ö Sancar, HÇ Ekerbiçer, RT Öztürk. Erken Tip İlaç Alerjisi Sıklığının ve Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Sakarya Bölgesinden Retrospektif bir Çalışma. Sakarya tıp dergisi.2018

6-Terzioğlu, RT Öztürk, E Durmuş, D Ediger. Hypersensitivity reactions caused by oral methylprednisolone in patient with nonsteroidal anti-inflammatory drug-exacerbated  respiratory disease.  Asthma Allergy Immunol 2019

7- Terzioğlu K, Ağca M. Distribution and Characterization of Aeroallergens in the Etiology of Allergic Rhinitis Patients in İstanbul Kartal Region. Namık Kemal Tıp Dergisi 2021

8- Terzioğlu K, Ediger D, Özdemir E, Tülümen Ö.R, Doğan F.O, Ocakoğlu G. The Latex Allergy Awareness and Attitudes to Protective Measures in Healthcare Workers. South. Clin. Ist. Euras. 2021

9- Ayhan M, Terzioğlu K. Experience With Rapid Drug Desensitisation With Chemotherapeutics; A Single-Centre Retrospective Study. EJMI 2021

 

Ulusal kitap bölümü:

1- Terzioğlu K, Ediger D. An Update of Guideline: Use of Combination IKS/Formoterol as a Reliever Therapy in Asthma Management . Astım. 2015;3(2)

 

 Sözlü Bildiriler :

 1. Yazıcıoğlu Moçin Ö, Pazarlı P, Duman G, Duman D, Çoban Ağca M, Terzioğlu K, Karagöz T. Tüberküloz Tedavisi Sırasında Gelişen Hepatotoksisiteye Etki Eden Faktörler
  solunum 2007
 2. Şahin S, Ağca M, Aktaş O, Terzioğlu K, Zorlu D, Partal M, İnce N, Karagöz A.T. Real time PCR yöntemi ile yayma negatif olgularda M. Tuberculosiscomplex tanısı ve yayma negatif ve pozitif olgularda Rifampisin direncinin erken saptanması. 32. Ulusal TUSAD Kongresi 2010
 3. Ediger D, Öztürk R.T, Terzioğlu K, Durmuş E, Karadağ M. Non-atopik Ağır Persistan Astımlı 17 Olguda Omalizumab Tedavisinin Etkinliği. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016 Antalya
 4. Eyice D, Yeğit O, Can A, Demir S, Terzioğlu K, Olgaç M, Ünal D, Coşkun R, Büyüköztürk S, Çolakoğlu B, Gelincik A. Herediter anjioödem hastalarında covid-19 pandamı karantina ve normalleşme dönemlerinde gözlenen anksiyete strese ve depresyonun hastalık seyri üzerine etkilerinin incelenmesi. Ulusal Alerji ve  Klinik İmmünoloji Kongresi, 2020
 5. Terzioğlu K. Atopi ve Alerjik Hastalık Varlığı Radyokontrast Madde Alerjisi için Bir Risk Faktörümü?. 5. Meditrio kongresi. Kıbrıs. 2021
 6. Terzioğlu K, Aslan B.Z. Hastaların İnhaler İlaç Kullanım Becerilerinin Değerlendirilmesi ve İlaç Kullanım Eğitiminin Öneminin Araştırılması. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 2021
 7. Terzioğlu K. Omalizumab tedavisi gerektiren ağır persistan astımlı hastanın ardındaki gercek; inhaler ilaç alerjisi. 4. Ulusal iç hastalıkları kongresi.2021
   

    Poster Bildirileri:

 1. Aktaş O, Ağca M ,Terzioğlu K, Arınç S, Karagöz A.T. Mortal Seyreden MycobacteriumTüberkülozis Dışı Akciğer Tüberkülozu. 12. Türk Toraks Kongresi 2009
 2. Zorlu D, Arınç S, Taylan M, Şahin S, Terzioğlu K, Ağca M, Karagöz A.T. Erken Evre (Evre I-II) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Postoperatif Prognostik Faktörlerin Dedegerlendirilmesi. 32. Ulusal TUSAD Kongresi 2010
 3. Ediger D, Öztürk R.T, Terzioğlu K. Non-atopik Ağır Persistan Astımlı Beş Olguda Omalizumab Tedavisinin Etkinliği. 21. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2014
 4. Erol S, Tandoğdu Ş.O, Gülen Ş, Oktay B, Tunç P, Terzioğlu K. Long Term Oxygen Therapy and Factors Affecting Patien tAdherence. 22 ndAnnual Congress, Munich, Germany, 2014
 5. Ediger D, Terzioğlu K, Özdemir E, Öztürk R.T. A case hereditary angioedema concomitantchronic urticaria. 34th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), 2015
 6. Ediger D, Terzioğlu K, Öztürk R.T. Venom Allergy in Turkish Beekeepers And Risk Factor For Systemic Reactions. 34th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), 2015
 7. Ediger D, Özdemir E, Terzioğlu K, Öztürk R.T. Familial cases with hereditary angioedema type I (8 cases). 34th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), 2015
 8. Durmuş E, Öztürk R.T, Terzioğlu K, Ediger D. Astım Tanısıyla Takip Edilmekte Olan Hastalardaki Astım-KOAH Overlap Sendromu Prevalansı. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2015
 9. Terzioğlu K, Ediger D, Öztürk R.T. Oral Parasetamol+Propifenazon ile Hipersensitiviteye Bağlı Akut Koroner Sendrom Olgusu: Kounis Sendromu. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2015
 10. Öztürk R.T, Ediger D, Terzioğlu K. FeniraminMaleat ile İntradermal Test Sırasında Anafilaksi Geçiren Olgu. 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2015
 11. Ediger D, Terzioğlu K, Öztürk R.T, Durmuş E, Karadağ M. Tekrarlayıcı Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Astım Hastasında İleri Yaşta Tanı Konulan İmmün Yetmezlik Olgusu. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016 Antalya

     12- Öztürk R.T, Ediger D, Terzioğlu K. Ribavarin Desensitizasyonu. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2017

     13- Terzioğlu K, Ediger D, ÖztürkR.T .Buğdayla ilişkili Egzersizle Tetiklenen Anafilaksisi .Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2017

     14- Terzioğlu K, Gözükara S.E. Alpha-gal Sendromu; Sakarya BölgesindenVaka Serisi.25. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2018

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [22-Ara-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.104]